Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Analiza oraz działania dotyczące rozszerzenia oferty Kolejowego Korytarza Towarowego nr 5 Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie (projekt CEF nr 2014-EU-TM-0335-S)

Beneficjent:  EZIG Korytarza Towarowego nr 5

Koszt kwalifikowany: 2,91 mln EUR; w tym dofinansowanie z CEF: 1,46 mln EUR

Koszt kwalifikowany po stronie polskiej: 0,49 mln EUR, w tym dofinansowanie z CEF: 0,24 mln EUR

Lata realizacji: 2016 - 2020

Projekt dotyczy działań studyjnych zwiększających atrakcyjność oferty Kolejowego Korytarza Towarowego nr 5 Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie. Projekt obejmuje m.in. utworzenie systemu monitorowania, rozwój systemu raportowania do Zarządu, przeprowadzanie rocznych badań satysfakcji, ustanowienie Platformy Informacji dla Klienta (CIP), uruchomienie C-OSS (Corridor One-Stop-Shop) oraz doskonalenie systemów przekazujących informacje do klientów.

mapa przedstawiająca Kolejowy Korytarz Towarowy nr 5 Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie

Rys. PKP PLK S.A., przebieg korytarza towarowego nr 5.