Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transport szynowego w Krakowie (projekt CEF nr 2016-PL-TM-0026-S)

Beneficjent:  Gmina Miejska Kraków

Koszt kwalifikowany: 2,35 mln EUR,  w tym dofinansowanie z CEF:  1,18 mln EUR

Lata realizacji: 2017 - 2020      

W ramach studium opracowana zostanie koncepcja, która precyzyjnie określi przebieg trasy bezkolizyjnego transportu szynowego o długości ok. 15 km. Opracowanie swoim zakresem obejmie również parametry techniczne dotyczące taboru, odcinków tunelowych i na powierzchni, torowiska, szczegółowe analizy finansowe, ekonomiczne, prawne i własnościowe oraz możliwości realizacyjne.