Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

12 maja Komisja Europejska ogłosiła drugi nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” Mobilność Wojskowa. Konkurs będzie otwarty do 29 września 2022 r.

Budżet konkursu wynosi 330 mln euro, a poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty polegające na dostosowaniu sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania w ramach mobilności wojskowej.

Możliwa jest realizacja dwóch typów projektów:

  • projekty studyjne (okres realizacji 2-3 lata),
  • projekty mieszane lub roboty (okres realizacji 4-5 lat).

Projekty muszą zakończyć się do 31 grudnia 2026 r.

Dokumenty konkursu zostały opublikowane na stronie Komisji Europejskiej.

Aby przybliżyć zakres i warunki konkursu Komisja Europejska 5 lipca br. organizuje dni informacyjne (w formule on-line). Więcej informacji o wydarzeniu przekażemy bliżej terminu.

Preselekcja i akceptacja wniosków przez Ministerstwo

Wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez państwo członkowskie, tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), a także przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Wnioski nie posiadające akceptacji obu instytucji nie będą oceniane przez KE.

Konkurs koordynuje Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI) w MFiPR.

Zapraszamy i zachęcamy wszelkie zainteresowane podmioty spełniające warunki konkursu do formułowania propozycji projektów. Aby wesprzeć polskich wnioskodawców w aplikowaniu o środki CEF, MFiPR prowadzi preselekcję projektów, w ramach której wnioskodawcy, na podstawie informacji o planowanych projektach, otrzymują opinię resortu w zakresie kwalifikowalności zgłaszanych propozycji, a także wsparcie w przygotowaniu kompletnej aplikacji.

W ramach preselekcji wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w konkursie powinny przekazać do ministerstwa informację na temat proponowanych do konkursu projektów na wzorze fiszki (DOCX 56 KB).

Propozycje projektów prosimy przekazywać do DPI w MFiPR na adres poczty elektronicznej cef@mfipr.gov.pl najpóźniej do 17 czerwca 2022 r. Na ten adres można kierować także ewentualne pytania dotyczące konkursu.

Po akceptacji wstępnej propozycji, kompletny wniosek o dofinansowanie należy złożyć do DPI w MFiPR, w celu uzyskania akceptacji państwa członkowskiego, do 1 sierpnia 2022 r.

Ostateczny termin składania wniosków do KE poprzez system elektroniczny upływa 29 września 2022 r., godz. 17:00