Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozstrzygnięto właśnie pierwszy nabór wniosków w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027. Polscy beneficjenci otrzymają na realizację wybranych w konkursie siedmiu projektów łącznie ponad 1,26 miliarda euro dofinansowania (trzy projekty z puli kohezyjnej i 4 projekty z puli ogólnej).

Nasz kraj znalazł się na szczycie listy państw Unii Europejskiej pod względem wartości pozyskanych środków.Ootrzymaliśmy ponad 23% dostępnego budżetu. 29 czerwca br. w Lyonie, podczas CEF Info Days, unijna komisarz ds. transportu Adina Ioana Vălean ogłosiła wyniki konkursu.

Środki z budżetu UE otrzymają beneficjenci z różnych obszarów:

 • dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 937 mln euro, otrzymały z puli kohezyjnej dwa projekty kolejowe przygotowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

  - „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”,

  - „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła”; 

 • zwycięski projekt drogowy:

  - „Budowa transgranicznego połączenia drogowego z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasie Via Carpatia między Polską a Słowacją”,

  został przygotowany przez GDDKiA w porozumieniu z partnerem ze Słowacji. Na projekt przeznaczono środki z puli kohezyjnej w kwocie ponad 326 mln euro. Projekt ułatwi komunikację z naszym południowym sąsiadem; 

 • natomiast, na północno-zachodnim obszarze kraju, zostanie zrealizowany projekt morski:

  - „Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności Portu Police”,

  którego beneficjentem jest Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.  Projekt otrzyma 1,7 mln euro z puli ogólnej; 

 • z tej samej puli sfinansowany zostanie również projekt dotyczący przeładunku towarów:

  - „Rozbudowa intermodalnego terminala kontenerowego w Kątach Wrocławskich znajdującego się w korytarzu Morze Północne - Bałtyk oraz Bałtyk – Adriatyk”,

  na ten projekt ponad 2,7 mln euro otrzyma firma Schavemaker Invest Sp. z o.o. 

 • dofinansowanie otrzymały dwa projekty wielostronne, w których partnerem jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej:

  - "Highly Efficient Green Operations”,

  - „U-space European COMmon dEpLoyment”,

  polski partner otrzyma w ramach tych projektów dofinansowanie na kwotę ponad 1,2 mln euro

W ramach rozstrzygniętego konkursu najwięcej środków finansowych zostało przeznaczonych na  duże inwestycje infrastrukturalne. Możemy tym samym mówić o otwarciu frontu robót dla wykonawców w nowej perspektywie 2021-2027.