Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wsparcie dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców

Banner: Fundusze Europejskie dla firm

Przedsiębiorcy, obok samorządów, będą w latach 2014-2020 największymi beneficjentami funduszy unijnych. W sumie na rozwój przedsiębiorstw w najbliższych latach zostanie przeznaczonych 20 mld euro. Warto dowiedzieć się, na co i na jakich zasadach będzie można pozyskać środki unijne.

Skąd i dla kogo?

Największy wachlarz wsparcia do dyspozycji mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale też z Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Dotacja czy kredyt?

W kolejnych 7 latach szerzej wykorzystywane będzie wsparcie pozadotacyjne, czyli kredyty poręczenia i pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Ich warunki będą preferencyjne w porównaniu z ofertą komercyjną. Będą mogły mieć niższe oprocentowanie, a firmom łatwiej będzie uzyskać zdolność kredytową.

Największe szanse na dotacje mają inwestycje realizowane w obszarach:

Projekty badawcze i wdrażanie innowacji

Dofinansowanie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji możesz uzyskać w Programie Inteligentny Rozwój, Programie Polska Wschodnia oraz w programie regionalnym w Twoim województwie.

Innowacje w biznesie?

Więcej na ten temat znajdziesz w ulotce "Fundusze Europejskie na innowacje firm" (PDF 1,04 MB) i "Fundusze Europejskie na innowacje" (PDF 0,94 MB).

Gdzie szukać informacji?

Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Aktualne konkursy dla firm na badania o rozwój znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji.

Rozwój działalności firmy

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to doskonale wiesz, że firma (głównie mały lub średni przedsiębiorca) ma zwykłe potrzeby inwestycyjne, polegające np. na zakupie nowego sprzętu, rozbudowie infrastruktury, itp. Takie wydatki nie muszą się wiązać z dużymi innowacjami, ale pozwalają rozszerzać produkcję czy zakres usług. Wpływają też pozytywnie na konkurencyjność Twojej firmy na rynku.

Takie środki są dostępne głównie w formie pożyczek. Będziesz musiał je zwrócić, ale dostaniesz je łatwiej niż w banku, a warunki spłaty będą korzystniejsze. Jeśli będziesz chciał jednak wziąć kredyt w banku, to wtedy Fundusze Europejskie też mogą Ci pomóc. Jak? Dając poręczenie (gwarancję spłaty) takiemu bankowi w Twoim imieniu.

Jeśli prowadzisz firmę na wsi, możesz zainteresować się także Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie możesz uzyskać w Lokalnych Grupach Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach. Pamiętaj, że ze swoim pomysłem musisz się wpisać w lokalne strategie.

Rozwiń swój biznes!

Gdzie szukać Informacji?

Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Twoim województwie, który pomoże Ci wyszukać odpowiednie instytucje udzielające pożyczek. O lokalne grupy działania zapytaj w swoim urzędzie gminy. Ich listę znajdziesz też na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Informatyzacja

Dofinansowanie możesz uzyskać, jeśli chcesz przygotować portal e-usługowy, rozwinąć handel elektroniczny, czy opracować tzw. rozwiązanie B2B (business-to-business) łączące systemy Twojej firmy z systemami Twoich partnerów. Poza tym środki unijne możesz przeznaczyć na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach Twojej działalności, np. dotyczących zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ulotce "Fundusze Europejskie na informatyzację" (PDF 0,9 MB)

Gdzie szukać informacji?

Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Dostępne konkursy dla firm znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji.

Rozwiązania ekologiczne

Fundusze możesz przeznaczyć np. na termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii czy przebudowę linii produkcyjnej. Jeśli planujesz pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych (np. montując panele słoneczne), to wydatki na ten cel też mogą być częścią projektu.

Być może potrzebujesz też modernizacji ogrzewania, klimatyzacji czy wentylacji. Możesz także starać się o dofinansowania na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Są to projekty polegające np. na tworzeniu elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych czy wykorzystujących biomasę. Kiedy otrzymasz dofinansowanie na ten cel, wytworzoną energię możesz przeznaczyć na własne cele, ale nadwyżki możesz też przekazywać do sieci energetycznej.

Pamiętaj, że niektóre możliwości dofinansowania w tym obszarze to instrumenty zwrotne, a nie dotacje.

Gdzie szukać informacji

Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Dostępne konkursy dla firm znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji.

Działalność za granicą

Takie dofinansowanie możesz pozyskać w programie regionalnym, a jeśli prowadzisz firmę na wschodzie Polski – w Programie Polska Wschodnia.

Najpierw przygotowujesz strategię firmy za granicą (tzw. model biznesowy w zakresie internacjonalizacji). Dofinansowanie przeznaczasz na przygotowanie tej strategii do realizacji, ale także na konkretne działania, np. na dostosowanie produktów czy udział w targach i misjach gospodarczych. Wnioski o wsparcie z Programu Polska Wschodnia składasz do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a w regionach – do urzędów marszałkowskich lub innych instytucji, które dostały takie zadania.

W Programie Inteligentny Rozwój możesz ponadto dostać dofinansowanie na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych i ogólnych programach promocji gospodarczej. Wnioski o wsparcie składasz do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szukasz klientów za granicą?

Gdzie szukać informacji?

Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Dostępne konkursy dla firm znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji.

Szkolenia

Dla przedsiębiorców

Możesz poszerzyć wiedzę nt. możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w ramach:

  • seminariów,
  • warsztatów,
  • konsultacji indywidualnych,
  • webinariów,
  • e-learningu.

Weź udział w szkoleniu lub konferencji

Dla pracowników

Jeśli prowadzisz firmę, zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji pracowników. To dzięki ich kompetencjom budujesz renomę oraz konkurencyjność swojego przedsiębiorstwa.

Wejdź na uslugirozwojowe.parp.gov.pl, gdzie w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR) znajdziesz cały wachlarz usług rozwojowych w tym:

  • szkolenia,
  • doradztwo,
  • coaching,
  • studia podyplomowe,
  • mentoring itd.,

które pomogą Tobie i Twoim pracownikom osiągnąć sukces.

Baza usług rozwojowych jest internetową bazą usług rozwojowych, która pozwala szybko i skutecznie wybrać, skorzystać, ocenić i polecić usługę.

Pamiętaj, że w rozwoju kompetencji Twoich pracowników może pomóc Europejski Fundusz Społeczny.

Gdzie szukać informacji?

Skontaktuj się z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest administratorem bazy na uslugirozwojowe.parp.gov.pl pod numerem infolinii: 801 808 108 w godzinach 8:00 - 18:00 (poniedziałek - piątek) lub napisz wiadomość na adres e-mail: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.

Co jeszcze?

Mimo dość szerokiej listy, to ciągle nie są wszystkie obszary, w których możesz pozyskać dofinansowanie jako przedsiębiorca. Wiele innych Twoich pomysłów także może być zrealizowanych. Być może chcesz opatentować jakieś rozwiązanie, wprowadzić swoją firmę na giełdę, skorzystać z usług instytucji doradczych… Kolejnych możliwości szukaj w szczególności w programie regionalnym Twojego województwa, Programie Inteligentny Rozwój oraz Programie Polska Wschodnia. Zweryfikuj swoje pomysły, kontaktując się z Punktami Informacyjnymi.  

Wyszukiwarka Dotacji - jak korzystać?

 

Infografika przedstawia możliwości wsparcia z różnych programów, np. na inwestycje badawczo-rozwojowe z Programu Inteligentny Rozwój, wytwarzanie energii odnawialnej z Programu Infrastruktura i Środowisko, dotacje dla osób młodych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Programu Wiedza Edukacja Rozwój, środki dla start-upów z programów regionalnych

Więcej informacji znajduje się w broszurze "Fundusze Europejskie dla małych i średnich firm"  (PDF 1,04 MB)

Zapoznaj się także z przewodnikiem "Jak uzyskać dofinansowanie z funduszy?" oraz z poradnikiem, jak założyć własną firmę.

 

Skontaktuj się z Centralnym Punktem Informacyjnym

Zanim zadasz nam pytanie, prosimy o kilka informacji o Twoim projekcie, które pomogą nam w sprawnym udzieleniu odpowiedzi.

Administratorem danych jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Domaniewskiej 39A. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

6+2=