Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie w formie warsztatów i analiz (EFRR) – zamykanie projektów w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu) w ramach RPO WM 2014-2020

Informacje o szkoleniu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest  zapoznanie uczestników z zasadami zamykania projektów współfinansowanych z EFRR.  

Najbliższe szkolenie odbędzie się 8 października 2019 roku od 9:30 do 15:30 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 7 października do 11.00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program szkolenia

  • 9:30-10:00: Powitalna kawa, rejestracja na szkoleniu, wydanie materiałów szkoleniowych;
  • 10:00-11.30: Termin złożenia Wniosku o płatność końcową, Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu, Omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność, Prezentacja wniosku o płatność końcową;
  • 11:30-11.50: Przerwa kawowa;
  • 11.50-13.20: Podstawy prawne przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych ze środków EFRR; Zakres kontroli - listy sprawdzające do kontroli, Typowe błędy popełniane w toku realizacji projektu, Trwałość projektu;
  • 13:20-14:20: Przerwa obiadowa;
  • 14:20-15:30: Konsultacje indywidualne.      

Organizator szkoleń

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel. 22 542 22 86