Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie dotyczące możliwości finansowania informatyzacji służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Informacje o szkoleniu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, którego celem jest omówienie zasad aplikowania o środki z EFRR w ramach konkursu z działania 2.1 E-usługi – poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typu projektów: „Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 20 marca 2018 roku w godzinach 9.30-15.30 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 19 marca do godziny 11.00. 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe i wyżywienie. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego (JST) funkcjonujących w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020;
  • podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt z NFZ, dla których ww. JST są organem założycielskim.

Program szkolenia

9:30-10:00 Powitalna kawa, rejestracja na szkoleniu, wydanie materiałów szkoleniowych;

10:00-11.30 Omówienie regulaminu konkursu: Ogólne założenia konkursu w ramach RPO WM 2014-2020, Omówienie kryteriów konkursu: Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu. Polityki horyzontalne: uniwersalne projektowanie, Wskaźniki realizacji projektu; 

11:30-11.50 Przerwa kawowa;

11.50-13.20 Zasady wypełniania wniosku aplikacyjnego w systemie informatycznym; 

13:20-14:20 Przerwa obiadowa;

14:20-15:30 Konsultacje indywidualne.  

Organizator szkolenia:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

tel.: 22 542 22 86