Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Krakowie dotyczące wsparcia na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej

Informacje o szkoleniu

Główny Punkt Informacyjny w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o środki w ramach poddziałania 4.3.2. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR" finansowanych ze środków Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Najbliższe szkolenie odbędzie się:

 • 27 listopada 2019 r. od 10.00 do 14.30 w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, I piętro, sala 106.

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić, dzwoniąc pod nr (12) 616 06 36 lub pisząc maila na adres: fem@umwm.pl. Dzięki temu będziemy mogli odpowiednio przygotować miejsce spotkania i zapewnić Państwu stosowny komfort podczas udziału w spotkaniu.

Dla kogo

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów poddziałania 4.3.2. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR", w szczególności:

 • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
 • jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną,
 • jednostek naukowych,
 • uczelni,
 • instytucji kultury,
 • podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych.

Program szkolenia

 • 9:30-10:00 Rejestracja uczestników;
 • 10:00-12-00 Powitanie uczestników; Wprowadzenie w tematykę spotkania. Przedstawienie podstawowych informacji na temat Poddziałania 4.3.2: warunki ubiegania się o środki, zakres wsparcia, typy projektów, typy beneficjentów, zasady kwalifikowalności, przedstawienie kryteriów oceny;
 • 12:30-13:30 Sesja pytań;
 • 13:00-13:30 Lunch;
 • 13:30-14:30 Proces rejestracji wniosku w systemie e-RPO. Omówienie wniosku aplikacyjnego.Konsultacje indywidualne 

Organizator szkolenia

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie

ul. Wielicka 72 B
tel. 12 616 06 36, 12 616 06 16
e-mail fem@umwm.pl