Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

"Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego" - spotkanie informacyjne w Warszawie

Informacje o spotkaniu

Spotkanie dotyczy konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/18 pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego”.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (DOCX 71 KB) na adres: aneta.utkowska@ms.gov.pl lub szkoleniapower@ms.gov.pl 

Na zgłoszenia czekamy do 26 maja 2018 roku.

Szczegóły konkursu:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/18 pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?  

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów przewidujących opracowanie i realizację nowej oferty szkoleniowej dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi), którzy z względu na charakter pracy wykonują obowiązki wymagające komunikowania się ze stronami sporu pozostającymi ze sobą w konflikcie. W ramach konkursu mają zostać opracowane programy szkoleń z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego. W oparciu o opracowane programy mają zostać przeprowadzone szkolenia dla łącznie co najmniej 4000 uczestników (1000 osób w projekcie). Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER nr 2 Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta. 

Kto może składać wnioski? 

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się: 

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.        

Finanse 

Alokacja założona na konkurs wynosi 8 000 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%. 

Składanie wniosków 

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w terminie od 30 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. (do godz. 12:00). Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.  

Dodatkowe informacje 

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 01.08.2018 roku. 

Pytania i odpowiedzi 

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:  power@ms.gov.pl,  faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556. 

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl  oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje również spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie. 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości 

Miejsce spotkania

Spotkanie odbędzie się w Sali nr 615 w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Termin spotkania: 28 maja 2018 r., godz. 10.00-13.00