Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie w Kępnie "Innowacyjna Firma. Wspieramy przedsiębiorców"

Informacje o spotkaniu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału  w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów.

Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:15 w Restauracji Kamiński w Kępnie (ul. Ks. P. Wawrzyniaka 34, Kępno). 

W spotkaniu weźmie udział Pani Minister Andżelika Możdżanowska, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pan Minister Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas wystąpień Ministrów zostaną m.in. omówione filary rozwoju dla Polski:

 • Mieszkanie Plus
 • Dostępność Plus
 • rynek pracy
 • infrastruktura drogowa i sportowa

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny. Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail spotkaniaregionalne@mr.gov.pl.

Dla kogo

Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców.

Program spotkania

 • 10.15 – 10.30 Powitanie uczestników spotkania.
 • 10.30 – 10.45 Wystąpienie Pani Minister Andżeliki Możdżanowskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

      10.45 – 11.00 Wystąpienie Pana Ministra Pawła Cybulskiego, Podsekretarza Stanu
      w Ministerstwie Finansów, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

      Podczas wystąpień Ministrów zostaną m.in. omówione filary rozwoju dla Polski:
      Mieszkanie Plus, Dostępność Plus, rynek pracy oraz infrastruktura drogowa
      i sportowa.

 • 11.00 – 11.10 Uroczyste podpisanie z przedstawicielami samorządu lokalnego deklaracji "Prościej znaczy skuteczniej" - o propagowaniu prostego języka.
 • 11.10 – 12.10 Wsparcie dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przygotowanie i wdrożenie technologii oraz faza inwestycyjna.
 • 12.10 – 12.25 Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla branży meblarskiej.
 • 12.25 – 12.30 Wsparcie dla firm z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • 12.30 – 13.00 Rozpoczęcie i rozwój działalności na rynkach zagranicznych.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych - bezpieczna wymiana handlowa

Wsparcie dla ekspansji zagranicznej - możliwości oferowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Potencjalne rynki i kanały dystrybucji - programy promocji dla MŚP (np. programy branżowe, targi i misje) - oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowania handlu zagranicznego.

 • 13.00 – 14.30 Indywidualne konsultacje z ekspertami.

Partnerzy spotkania:

Ministerstwo Finansów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego/Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kępnie.

 

Prezentacje ze spotkania:

BGK - Wspieranie Handlu Zagranicznego - uzupełnienie luki rynku bankowego w Polsce (PDF 3 MB)

KUKE – Twój partner w bezpiecznym eksporcie (PDF 840 KB)

Oferta dla przedsiębiorców w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PDF 2 MB)

Oferta Programu Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców (PDF 2 MB)

PARP - Rozpoczęcie i rozwój działalności na rynkach zagranicznych (PDF 638 KB)

Wsparcie PAIH dla ekspansji zagranicznej (PDF 1 MB)