Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Warszawie "Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 w kontekście aktualnych naborów – Program Wiedza Edukacja Rozwój, 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa"

Informacje o szkoleniu

Celem spotkania informacyjnego jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi zasad aplikowania o środki w ramach aktualnych naborów – Program Wiedza Edukacja Rozwój 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa".

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego Wypełniony formularz należy przesłać na adres spotkanie informacyjne@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego w Warszawie (ul. Jagiellońska 74) do 22 stycznia 2020 r. do 13:00

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc.Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych (członków, pracowników, wolontariuszy) z zakresu stanowienia prawa.

Program spotkania

  • 10:00–10:15 Rejestracja uczestników;
  • 10:15–11.00 Źródła informacji o Funduszach Europejskich;
  • 11:00–12:15 „Wspólnie na rzecz stanowienia prawa”Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawaPlanowane szkolenia, grupa docelowa, formy rekrutacji do projektu;
  • 12:15–12:45 Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie

Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
e-mail punkt_kontaktowy@mazowia.eu