Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Kwidzynie dotyczące aktualnego konkursu z poddziałania 6.2.2. „Rozwój usług społecznych” Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

Informacje o spotkaniu

Spotkanie poświęcone aktualnie ogłoszonemu konkursowi z poddziałania 6.2.2. „Rozwój usług społecznych" Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego. Spotkanie organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku odbędzie się 22 stycznia 2020 r., od 11:00 do 13:30 w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego (KPPT), Górki 3A. 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 728 486 436. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Dla kogo

Dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie 6.2.2. Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego.

Program spotkania

W programie spotkania m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich,
  • postęp wdrażania Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego,
  • specyfika, cel konkursu, system wyboru projektów,zasady realizacji i rozliczania projektów,
  • studium przypadków realizacji projektów,
  • praktyczne zastosowanie Standardów dostępności w projektach,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku

ul. Kościuszki 54
82-200 Malbork
tel.: 668 530 058, 728 486 436
e-mail malbork.pife@pomorskie.eu