Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Bielsku-Białej dotyczące wsparcia edukacji w ramach Funduszy Europejskich

Informacje o szkoleniu

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli szkół oraz organów prowadzących szkoły, funkcjonujących na terenach wiejskich, które planują realizować projekty edukacyjne współfinansowane ze środków funduszy unijnych w zakresie edukacji.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2019 r. w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres lpibielsko@bcp.org.pl. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia na adres e-mail.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała.

Tematyka spotkania

Tematyka spotkania skupia się na ogłoszonym obecnie konkursie z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Omówione zostaną:

  • założenia dokumentacji konkursowej – ze szczególnym uwzględnieniem możliwych działań, kryteriów wyboru i wskaźników projektu;
  • budżet projektu – wybrane zagadnienia – koszty kwalifikowane ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych kwalifikowalności wydatków.

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 367, 43-301  Bielsko-Biała
tel.: 33 475 01 35, 33 496 02 01