Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne „Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – możliwości uzyskania wsparcia” w Jeleniej Górze

Informacje o spotkaniach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne „Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – możliwości uzyskania wsparcia”. Celem spotkania jest prezentacja możliwości i zasad wsparcia w ramach programów współpracy transgranicznej, programów transnarodowych oraz programu międzyregionalnego w kontekście planowanych naborów wniosków.

Spotkanie odbędzie się 12 lipca 2017 r. w Jeleniej Górze w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Plac Ratuszowy 32/32a) w godzinach 10.00-13.00.

Zgłoszenia na spotkanie należy przesyłać na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy!

Dla kogo

Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszystkich podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach Programów m.in. organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, jednostek administracji państwowej, samorządowej, stowarzyszeń tych jednostek i instytucji im podległych, instytucji kultury, szkół wyższych, kościołów i związków wyznaniowych.

Program spotkania

Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • prezentacja zasad i możliwości wsparcia w ramach programów współpracy transgranicznej: Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 oraz Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, z uwzględnieniem Funduszu Małych Projektów/Mikroprojektów,
  • przedstawienie aktualnych możliwości ubiegania się o środki w ramach programów transnarodowych (Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa),
  • omówienie założeń programu międzyregionalnego Interreg Europa w kontekście naborów wniosków planowanych w drugiej połowie 2017 r.

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Plac Ratuszowy 32/32a
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 764 94 66
e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl