Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne/szkolenie dla organizacji pozarządowych.

Na spotkaniu mozna będzie uzyskać informacje jak i na jakich zasadach otrzymać pomoc finansową na mały grant, a także do kogo się zgłosić. Przedstawione zostaną też kryteria oceny i wybór wniosków, a także informacje jak wypełnić wniosek w Generatorze Wniosków.

Zapisy na spotkanie odbywają się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

 

Dla kogo

spotkanie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych.

Program szkolenia

  •    9.00 - 9.15  Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 
  •    9.15 - 10.00  Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych z Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego oraz z Programów Krajowych;
  •   10.00 - 11.00  Informacja o ogłoszonych naborach na granty w zakresie Poddziałania 2.1.3 - Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej i Poddziałania 2.1.4 - Włączenie społeczne grup defaworyzowanych, w tym seniorów; Kto może ubiegać się o mały grant (dofinansowanie od 5.000 zł do 15.000 zł‚) i na jakich zasadach?
  •   11.00 - 11:15  Przerwa kawowa;
  •   11:15 - 13:45  Kryteria oceny i wybór wniosków oraz wypełnianie wniosków w Generatorze Wniosków, w tym:

- rejestracja i logowanie do systemu,
- jak przygotować projekt? (formułowanie problemu, działania, wskaźniki produktu i rezultatu, wydatki),
- przygotowanie załączników,
- skuteczne złożenie wniosku w konkursie.
- najważniejsze zapisy w umowie na realizację projektu i obowiązki beneficjentów; Wniosek o płatność i rozliczenie projektu; 

  •   13:45 - 14:00  Pytania i odpowiedzi.