Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkania informacyjne dotyczące wsparcia nowych produktów i usług na obszarach przygranicznych

Informacje o spotkaniach

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. działania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych, Regionalnego Programu dla województwa opolskiego. W trakcie spotaknia zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu, wniosek o dofiansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane. Nabór wniosków planowany jest od 3 do 10 listopada 2016 r. 

Najbliższe spotkania odbędą się:

 • 6 października 2016 r. w godz. 12.00-14.30 - Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologi Innowacyjnych w Nysie ul. Obrońców Tobruku 5 (sala nr 4),
 • 7 października 2016 r. w godz. 12.00-14.30 - Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76a (sala konferencyjna),
 • 20 października 2016 r. w godz. 12.30-15.00 - Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 (sala nr  201),
 • 21 października 2016 r. w godz. 13.00-15.30 - Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologi Innowacyjnych w Nysie ul. Obrońców Tobruku 5 (sala nr 4).

Dla kogo

Spotkania skierowane są do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę prawną na terenie powiatu głubczyckiego, nyskiego lub prudnickiego.

Program spotkań

 • Powitanie, wprowadzenie do spotkania,
 • Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – prelegent Referatu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich,
 • Wsparcie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej ze środków unijnych – prelegent Referatu Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich,
 • Omówienie działania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych, RPO WO 2014-2020 (m.in. kryteria, wskaźniki)  – prelegent Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki,
 • Dyskusja na temat działania 2.1.3,
 • Podsumowanie spotkania i ewaluacja,
 • Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkań

Organizator spotkań w Nysie i Prudniku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa
tel.: 77 448 25 86, 448 99 63
e-mail: lpi.nysa@opolskie.pl

Organizator spotkania w Głubczycach 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Damrota 30 
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl