Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na cykl webinarów dotyczących dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia – przygotowanie biznesplanu

Informacje o webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie zaprasza na cykl bezpłatnych webinariów "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia – przygotowanie biznesplanu”.

Cykl składa się z trzech spotkań online, które odbędą się:

 • 20.07.2020 r., godz. 9.00 – 9.45 – Dotacje na założenie działalności gospodarczej ze środków Funduszy Europejskich w ramach działania RPO WP 2014-2020 – informacje ogólne (rekrutacja do 20.07.2020 r., do godz. 7.45).
 • 22.07.2020 r., godz. 9.00 – 9.45 – Biznesplan dla rozpoczynających działalność gospodarczą (rekrutacja do 22.07.2020 r., do godz. 7.45).
 • 24.07.2020 r., godz. 9.00 – 9.45 – Część finansowa biznesplanu zgodnie z obowiązującym formularzem (rekrutacja do 24.07.2020 r., do godz. 7.45).

Spotkania odbędą się za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz data i godzina wybranego spotkania) na adres lpi.krosno@podkarpackie.pl oraz otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

 

Dla kogo

adres poczty elektronicznejSpotkanie skierowane jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć własna działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Głównie do osób pozostających bez pracy, biernych zawodowo, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilnoprawnych i tzw. ubodzy pracujący oraz rolników i członków ich rodzin chcących odejść z rolnictwa.

W szczególności na spotkania zapraszamy osoby zamieszkujące powiaty: krośnienski, jasielski, strzyżowski.

Program webinarium

Część I

Dotacje na założenie działalności gospodarczej ze środków Funduszy Europejskich w ramach RPO WP 2014-2020 – informacje ogólne:     

 • Zasady podziału środków:         
  • 7.2 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe;         
  • 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości;         
 • Grupa docelowa z wkluczeniami;         
 • Definicje pojęć;         
 • Zasady dofinansowania (kwoty);         
 • Zabezpieczenie;
 • Ścieżka aplikowania o wsparcie;         
 • Zobowiązania Beneficjenta wsparcia;         
 • Rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego;         
 • Operatorzy wsparcia;         
 • Omówienie formularza rekrutacyjnego.

Część II

Biznesplan dla rozpoczynających działalność gospodarczą:

 • Zasady składania biznesplanu (regulamin operatora);
 • Ocena formalna biznesplanów;
 • Ocena merytoryczna biznesplanów;
 • Struktura biznesplanu.

Część III

Strona finansowa biznesplanu:

 • Opłacalność i efektywność przedsięwzięcia;
 • Planowane wydatki i ich uzasadnienie;Harmonogram rzeczowo-finansowy;
 • Prognoza cen;
 • Prognoza wielkości sprzedaży;
 • Prognoza przychodów;
 • Szczegółowy opis przyjęty do kalkulacji kosztów;
 • Wysokość wnioskowanego wsparcia finansowego.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie 
ul. Staszica 20, 
38-400 Krosno 
tel.: 798 771 192,  798 771 620
lpi.krosno@podkarpackie.pl