Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja "Wspieranie innowacji w polityce spójności: wczoraj, dziś i jutro"

Informacje o konferencji

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju organizuje konferencję dotyczącą wspierania innowacyjności poprzez Fundusze Europejskie w Polsce.

Konferencja odbędzie się 21 stycznia 2019 r. od 10.00 do 15.00 w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik. Celem konferencji jest podsumowanie efektów realizacji polityki spójności w Polsce w zakresie innowacyjności (wraz z prezentacją najciekawszych osiągnięć), a także rozpoczęcie debaty na temat planów i możliwości finansowania innowacji na kolejną perspektywę finansową, tj. na lata 2021-27.

Aby wziąć udział w konferencji, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. 

Do udziału w konferencji zaproszeni będą przedsiębiorcy, naukowcy, wynalazcy, popularyzatorzy nauki oraz przedstawiciele administracji publicznej. W trakcie wydarzenia będzie można obejrzeć projekty realizowane z Funduszy Europejskich oraz wystawę zdjęć.

Na wystawie projektów finansowanych ze środków europejskich zobaczyć będzie można: 

  1. projekt "Aerosize" - hybrydowe poduszki ratunkowe (projekt finansowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój)
  2. projekt "Remmed VR" – wykorzystanie okularów do wirtualnych gier w leczeniu wad wzroku (projekt finansowany w ramach Bridge Alfa Programu Inteligentny Rozwój)
  3. projekt "Symulator starości" - symulator imitujący dolegliwości osób starszych (projekt finansowany w ramach Programu Kapitał Ludzki) 
  4. projekt "CINEMATICVR"- wykorzystywanie wirtualnej rzeczywistość, czyli filmy 360, VR180 oraz interaktywne aplikacje VR do prezentacji oraz promocji produktów, usług i przestrzeni (projekt finansowany w ramach Programu Polska Wschodnia)
  5. projekt "BREASTLife"- innowacyjne w skali świata urządzenie medyczne, które pozwala na komfortowe i samodzielne badanie piersi w domu (projekt finansowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka)
  6. projekt "Zortrax"- Drukarka 3D pracująca w technologii warstwowego osadzania topionych polimerów zapewniająca warunki do przetwórstwa wysoko wymagających tworzyw sztucznych ((projekt finansowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój)

W trakcie konferencji dostępne będzie stoisko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Punktu Informacji Funduszy Europejskich, przy których będzie można uzyskać konsultacje indywidualne. 

Program konferencji

iPerspektywa I. Fundusze Europejskie

10:00 – 10:45   Minister Jerzy Kwieciński : Innowacje w polityce spójności 2004-2018: osiągnięcia, wyzwania, wnioski.
                          Peter Berkowitz, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska: Propozycje polityki spójności dla innowatorów po 2020 r.

Perspektywa II. Teraźniejszość

10:45 – 11:15   projekt  "Aerosize"- hubrydowe poduszki ratunkowe
                         projekt "RemmedVR"- okulary wykorzystywane do wirtualnych gier w leczeniu niedowidzenia i zeza 
                          projekt "Symulator starości" - symulator imitujący dolegliwości osób starszych 

Perspektywa III. Przyszłość. Przedsiębiorcy – Nauka - Państwo 

11:15 – 12:15   Małgorzata Szczepańska - Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
                          Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
                          Tomasz Perkowski, Zastępca Prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
                          Patrycja Wizińska-Socha - prezes zarządu firmy NESTMEDIC

12:15 – 12:45     Przerwa kawowa

Perspektywa IV.  Społeczeństwo i gospodarka. Po co nam innowacje?

12:45 – 13:45   Eliza Kruczkowska, Polski Fundusz Rozwoju
                          Natalia Hatalska, Infuture Hatalska Foresight Institute
                          Łukasz Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
                          Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Polska  Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Perspektywa V. Człowiek. Giełda innowatorów

13:45 – 14:45   Grzegorz Kuczyński (portal twoja opieka.com,) - Dobry Pomysł
                          Karol Kwiatek (fotogrametryczna inwentaryzacja chaosu reklamowego) - Dobry Pomysł
                          Sebastain Szczepanik (Eagles bus) - Dobry Pomysł
                          STEP: Dominik Ożóg i Dariusz Kopyto (MARKOFANI Dariusz Kopyto)
                          Bartosz Górecki, QuickerSim Sp. z o.o.

                         Prezentacja projektu „Akademia Menadżera Innowacji”
                         Małgorzata Mrozińska Kruk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

14:45     Lunch