Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie on-line dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w projektach unijnych Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego zagadnień związanych ze środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w projektach inwestycyjnych RPO WP 2014-2020, w tym m.in. z rozliczaniem, wyceną, ewidencją, finansowaniem i zachowaniem trwałości.

Szkolenie odbędzie się 9-10 czerwca 2020 r. od 9.00 do15.00.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line, w małej grupie, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia. Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online. Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia. W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.

Wymagania

Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do Internetu oraz słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego.

Metody dydaktyczne

prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę,ćwiczenia, case-study realizowanych projektów.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, organizator zweryfikuje listę osób zgłoszonych i dopuści do udziału tylko jedną osobę z danej instytucji bądź firmy.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia listy rezerwowej.

Z uwagi na małe grupy szkoleniowe prosimy o rozważne zgłaszanie się  i  informowanie o braku możliwości udziału w spotkaniu mimo wcześniejszej rejestracji. Pozwoli to na udział w szkoleniu innym chętnym osobom z listy rezerwowej.  O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem.   

Szkolenie poprowadzi pani Halina Kędziora -  doradca podatkowy i członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Prelegentka zajmuje się prowadzeniem księgowości projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej; monitorowaniem i kontrolą projektów unijnych, szkoleniami z zakresu zasad funkcjonowania, rozliczania i kontroli projektów unijnych; zagadnieniami finansowymi i podatkowymi; zarządzaniem finansami firm; doradztwem księgowym i podatkowym dla firm.

 

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów projektów priorytetów II-VI Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • Definicje środków trwałych oraz różnice wynikające z różnych przepisów (bilansowych i podatkowych)
 • Definicja wartości niematerialnych i prawnych
 • Polityka rachunkowości a środki trwałe i WNiP
 • Klasyfikacja środków trwałych
 • Środki trwałe własne i obce
 • Środki trwałe w budowie
 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych oraz WNiP (cena nabycia lub wytworzenia)
 • Ulepszenie środka trwałego (WNiP) – adaptacja, modernizacja, rozbudowa, przebudowa
 • Remont środków trwałych
 • Części składowe i peryferyjne
 • Środki trwałe i WNiP w leasingu
 • Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz WNiP
 • Ewidencja środków trwałych oraz WNiP -zasady ewidencji syntetycznej, analitycznej i pozabilansowej środków trwałych;
 • Inwentaryzacja środków trwałych i WNiP
 • Kwalifikowalność środków trwałych i WNiPw projektach unijnych – z uwzględnieniem zmian w Wytycznych obowiązujących od 9.09.2019 r.
 • Dokumentowanie wydatków związanych z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych i WNiP  w projektach unijnych
 • Środki trwałe oraz WNiP a trwałość projektu                              

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail szkolenia.rpo@podkarpackie.pl