Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój 2014-2020) zaprasza do składania wniosków o wpis na listę ekspertów w ramach instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP) - I ścieżka Wstępna weryfikacja pomysłu na projekt.

Celem naboru jest wyłonienie ekspertów branżowych z obszarów objętych m.in. Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami (KIS) oraz ekspertów z zakresu analizy finansowej do świadczenia usług w zakresie wstępnej analizy pomysłu na projekt wraz ze wskazaniem słabych i mocnych stron pomysłu.

Analiza ekspercka jest przygotowana w oparciu o:

  • informacje zawarte w formularzu pomysłu na projekt,
  • współpracę eksperta/ekspertów i pomysłodawcy na zasadach określonych w dokumentacji instrumentu STEP.

Każdy ekspert może złożyć wniosek na dowolną liczbę branż.

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym do odwołania.

Wnioski wraz ze skanami wymaganych dokumentów należy przesłać na adres Departamentu Programów Wsparcia Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, z dopiskiem „Nabór  na ekspertów STEP”.

Szczegółowe informacje dotyczące instrumentu STEP, w tym zasady naboru na ekspertów są dostępne w dokumentacji instrumentu:

1. Regulamin I ścieżki - Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt - instrument SParwdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (PDF 815 KB)

2. Zasady naboru i współpracy z ekspertami w ramach I ścieżki Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt STEP (PDF 372 KB)

3. Wniosek o wpis na listę ekspertów instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (RTF 9 MB)

 

Archiwalne

1. Wniosek o wpis na listę ekspertów instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt  (RTF 9 MB)

2. Regulamin I ścieżki - Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt - instrument SParwdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (PDF 814 KB)

3. Zasady naboru i współpracy z ekspertami w ramach I ścieżki Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt instrumentu STEP (PDF 1 MB)