Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Mobilnośc miejska na obszarach zdegradowanych

Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie rozwiązań komunikacyjnych i transportowych.

Przykładowe pod tematy:

  • systemowe rozwiązania w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego w obszarze rewitalizacji (w tym zmiana sposobu i organizacji transportu publicznego);
  • wypracowanie modelu efektywnego zarządzania i sterowania ruchem na obszarze rewitalizacji (transport publiczny i prywatny);
  • wielofunkcyjny kompleks skupiony wokół multimodalnego centrum przesiadkowego jako czynnik stymulujący i wspierający działania rewitalizacyjne;
  • rozwiązania promujące transport pieszy, rowerowy i publiczny.