Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Warszawa

Opis projektu

Projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa” realizowany jest przez m. st. Warszawa. Wiodącym obszarem tematycznym projektu jest ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez opracowanie planu pozyskiwania i utrzymania podmiotów działających na obszarze rewitalizacji. Tematy powiązane to tworzenie i wspieranie Lokalnych Systemów Wsparcia z ofertą usług dostosowanych do potrzeb rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kształtowanie przestrzeni miejskiej poprzez organizację atrakcyjnych przestrzeni publicznych.

Celem podejmowanych działań jest wypracowanie modelowych rozwiązań rewitalizacyjnych w zakresie poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru kryzysowego m. st. Warszawy – Pragi Północ (Starej Pragi, Nowej Pragi) oraz Pragi Południe (Kamionka) oraz ich upowszechnienie jako standardy i dobre praktyki, które będą mogły być wykorzystane przez inne miasta, borykające się z podobnymi problemami. Podstawowym założeniem projektu jest jego zintegrowany charakter polegający na równoczesnym oddziaływaniu zarówno na sferę gospodarczą, przestrzenną, jak i przede wszystkim społeczną. Dzięki temu powstaną narzędzia i instrumenty przyczyniające się do ożywienia gospodarczego, wsparcia rodzin i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizowanego.

Realizacja projektu ma przyczynić się m.in. do zmniejszenia liczby pustostanów lokali użytkowych, wzmocnienia praskiej przedsiębiorczości – przede wszystkim tradycyjnych rzemiosł, uporządkowania sfery przestrzennej oraz zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej i integracji lokalnej społeczności.

 

Zakladka rewitalizacja na stronach m. st. Warszawa:

www.rewitalizacja.um.warszawa.pl

 

Obejrzyj film i zainspiruj się do działania. Dzięki udzielonej dotacji ze środków POPT 2014-2020, w celu wspierania przedsiębiorczości na Warszawskiej Pradzewypracowano model funkcji Lidera Obszaru, Praski przewodnik szyldowy, narzędzie informatyczne tzw. kalkulator rewitalizacji, rozumiany jako narzędzie do wieloaspektowej oceny nieruchomości, a także przeprowadzono cykl szkoleń z rzemieślnikami-mistrzami. Powstały koncepcje zagospodarowania dwóch centrów lokalnych oraz model angażowania mieszkańców w podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej.

Modelowa Rewitalizacja Miast w Warszawie