Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szczecin

Opis projektu

Obszar Alei Wojska Polskiego w Szczecinie na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Zwycięstwa obejmuje znaczącą część centralnego fragmentu XIX-wiecznej śródmiejskiej zabudowy kwartałowej o wysokich walorach historycznych, pełniącej po wojnie funkcję centrum usługowo-mieszkaniowego. Z uwagi na nawarstwione problemy społeczno-gospodarcze, zły stan zabudowy i infrastruktury technicznej, w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin obszar ten wskazano jako priorytetowe miejsce koncentracji i przyśpieszenia prowadzonych od lat działań rewitalizacyjnych.

Wzdłuż śródmiejskiego odcinka Alei prowadzone są już prace mające na celu zrównoważony rozwój obszaru jako dzielnicy mieszkaniowo-usługowej, atrakcyjnej dla mieszkańców, przedsiębiorców i odwiedzających. W ostatnich latach przy Alei Wojska Polskiego utworzono deptak pomiędzy kwartałami śródmiejskiej zabudowy. Obecnie realizowany jest projekt kompleksowej rewitalizacji w kwartałach Szczecińskiego TBS i TBS Prawobrzeże. W listopadzie 2014 r. w trakcie „Westiwalu Architektury” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Odział Szczecin przedstawiono pomysł przywrócenia temu obszarowi śródmiejskiego charakteru, wzorowanego na dobrze funkcjonujących europejskich miastach. Konferencja stała się początkiem dyskusji na temat zmian na obszarze Alei.

Wszystkie dotychczasowe poczynania Gminy dotyczące procesu rewitalizacji tej części miasta były również przedstawiane mieszkańcom i podmiotom zainteresowanym tym procesem podczas otwartych spotkań połączonych z dyskusją w urzędzie oraz na terenie rewitalizowanym. Sukcesywnie organizowane są także otwarte spotkania, w celu bieżącej wymiany informacji pomiędzy władzami miasta a uczestnikami procesu rewitalizacji. Cieszą się one wysoką frekwencją i wywołują pożądaną dyskusję. 

Więcej o projekcie na stronie internetowej:

www.szczecin.pl/rewitalizacja

Obejrzyj film i zainspiruj się do działania. W Szczecinie, dzięki udzielonej dotacji ze środków POPT 2014-2020, przygotowano program działań dla Śródmieścia Szczecina. Przygotowano projekt zagospodarowania przestrzeni Alei Wojska Polskiego, przeprowadzono inwentaryzacje techniczne budynków i lokali położonych w ciągu Alei, powstał Punkt Sąsiedzki Środek służący nie tylko informowaniu o zmianach na obszarze, ale także aktywizacji mieszkańców. 

Modelowa Rewitalizacja Miast w Szczecinie