Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Starachowice

Opis projektu

Działania projektowe skoncentrowane są przede wszystkim na obszarze Kolonii Robotniczej znajdującej się na Osiedlu Wzgórze. Obszar domów byłych dyrektorów fabryk jest obecnie miejscem zaniedbanym, pełnym problemów społecznych. Na tym obszarze przeprowadzone zostaną działania społeczne, czyli m.in. wsparcie placówki pełniącej funkcje świetlicy środowiskowej, wsparcie lokalnej organizacji pozarządowej, wypracowanie modelu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz wykonanie szeregu badań społecznych, diagnoz i analiz. Dodatkowe wysiłki zostaną poniesione w związku z przygotowaniem dokumentacji technicznej obiektów na obszarze rewitalizacji.

Modelowym działaniem pilotażowym będzie włączenie przedsiębiorców w proces rewitalizacji oraz współpraca na linii biznes – organizacje pozarządowe – mieszkańcy osiedla. Aby tego dokonać, potrzebna jest koncepcja działania oraz miejsce, gdzie wskazane grupy mogą się spotykać. Dlatego powstanie Lokalny Impact Hub, który będzie przestrzenią, gdzie przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, artyści oraz liderzy społeczni będą tworzyć wspólną kreatywną przestrzeń.

Więcej o projekcie na stronie internetowej

Obejrzyj film i zainspiruj się do działania. W Starachowicach działania projektowe finansowane z udzielonej dotacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, skoncentrowane zostały głównie na obszarze Kolonii Robotniczej znajdującej się na Osiedlu Wzgórze. Przeprowadzono działania społeczne, wypracowano model przeprowadzania konsultacji społecznych oraz przygotowano dokumentację techniczną budynków mieszkalnych. Modelowym działaniem pilotażowym jest także włączenie przedsiębiorców w proces rewitalizacji oraz współpraca na linii biznes – organizacje pozarządowe – mieszkańcy osiedla.

Modelowa Rewitalizacja Miast w Starachowicach