Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Milicz

Opis projektu

Milicz to serce Doliny Baryczy – Parku Krajobrazowego i rezerwatów przyrody, obszar objęty ochroną w ramach sieci Natura 2000, dzięki czemu krajobraz jest wyjątkowy. Ta wyjątkowość powoduje jednak, że nie mogą tu powstawać większe zakłady czy strefy gospodarcze, które mogłyby  zapewnić stabilne miejsca pracy. Dlatego stale miasto boryka  się z problemami społecznymi takimi jak długotrwałe bezrobocie, ubóstwo, brak aktywności społecznej, które w szczególności koncentrują się w centrum miasta, gdzie dodatkowo występuje wiele innych negatywnych zjawisk gospodarczych czy przestrzenno-funkcjonalnych. Lokalny Program Rewitalizacji będzie więc planem rozwiązania lokalnych problemów w sposób kompleksowy, w oparciu o nasz potencjał i zasoby.

W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza, która określi, jaki podmiot ekonomii społecznej powinien powstać i jak ma funkcjonować, żeby osiągnąć najlepsze efekty społeczno-zatrudnieniowe. Powstanie również koncepcja uruchomienia nowej przestrzeni społeczno-kulturalnej w samym centrum obszaru rewitalizowanego, który wymaga również działań wspierających aktywność gospodarczą czy poprawiających jakość przestrzeni publicznej. Zaplanowano również, przy współudziale mieszkańców, konkurs architektoniczny na zagospodarowanie terenu wskazanego do rewitalizacji. Na podstawie wyników konkursu architektonicznego przygotowana zostanie dokumentacja techniczna dla inwestycyjnych działań rewitalizacyjnych.

Ważna jest również współpraca samorządu z mieszkańcami w przeprowadzeniu drobnych działań w kontekście rewitalizacji, dotyczących uporządkowania i urządzenia przestrzeni sąsiedzkich. Uzupełnieniem będą warsztaty z zakładania i pielęgnacji zieleni czy mikrofestyny podwórkowe. Takie działania wzmocnią poczucie tożsamości lokalnej i wspólnotowe podejście do miejsca zamieszkania.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej 

Obejrzyj film i zainspiruj się do działania. W Miliczu, dzięki udzielonej dotacji ze środków Programu Operacyjnego Polska Techniczna  2014-2020, poszukiwano koncepcji zagospodarowania milickiego rynku, który pomimo dużego znaczenia dla mieszkańców miasta, utracił swe funkcje społeczno-gospodarcze. Pomysłem na rewitalizację były także inicjatywy wspierające zarówno młodzież jak i seniorów.

Modelowa Rewitalizacja Miast w Miliczu