Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Hrubieszów

Opis projektu

Śródmieście Hrubieszowa - na podstawie przeprowadzonej analizy obszar objęty rewitalizacją wskazuje na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk w szczególności ubóstwa, przestępczości, niskiego kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturowym, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju miasta zamierza się prowadzić działania antykryzysowe. Obszar ten obejmuje 88 ha (ok. 3 proc. pow. miasta) i zamieszkuje 3769 osób co stanowi ok. 20 proc. mieszkańców.

Planowane działania w ramach projektu to: konserwacja, renowacja i adaptacja historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem na cele kulturalne i społeczne, m.in. na potrzeby instytucji kultury, zangażowanie grup zajmujących się problemem bezrobocia i lokalnej przedsiębiorczości w aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji, kształtowanie postaw obywatelskich i wzorca odpowiedzialności za swoje otoczenie wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji, przygotowanie analizy i oferty inwestycyjnej dla obszaru rewitalizacji na potrzeby gospodarcze i we współpracy z podmiotami prywatnymi (diagnoza barier i potencjałów, wsparcie zewnętrznego eksperta inwestycyjnego) oraz opracowanie planów pozyskiwania i utrzymania inwestorów w obszarze rewitalizacji (identyfikacja potencjałów, zachęty, narzędzia, warunki do działalności i rozwoju), stworzenie platformy stałej współpracy i komunikacji miasta z mieszkańcami jako bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych (w tym narzędzia i techniki partycypacyjne). 

Efektem rewitalizacji będzie opracowanie długofalowej wizji rozwoju obszaru - koncepcji zagospodarowania Śródmieścia przy aktywnym uczestnictwie społeczności i przedsiębiorców oraz nadania nowego wizerunku Śródmieściu. 

Strona miasta poświęcona projektowi: 

hrubieszow.sm32.eu/

Obejrzyj film i zainspiruj się do działania. Wielowiekowa historia stała się główną osią programu rewitalizacji zabytkowego Śródmieścia i odrodzenia tożsamości mieszkańców Hrubieszowa. Dzięki udzielonej dotacji ze środków POPT 2014-2020, opracowano koncepcję zagospodarowania Śródmieścia przy aktywnym uczestnictwie społeczności i przedsiębiorców. 

Modelowa Rewitalizacja Miast w Hrubieszowie