Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W tym dziale Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji gromadzone są odesłania do innych stron i portali internetowych, w których można poszerzać wiedzę o rewitalizacji i łatwiej docierać do treści związanych z programowaniem i realizacją rewitalizacji.

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji jest prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Strona internetowa:

rewitalizacja.gov.pl

E-mail: rewitalizacja@mfipr.gov.pl

Lokalne centra wiedzy o rewitalizacji

Łódzkie Lokalne Centrum Wiedzy

Strona internetowa:

centrumwiedzy.org

E-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl

Strona internetowa centrum wiedzy zawiera w sobie treści wypracowane podczas prowadzenia projektu pilotażowego w Łodzi prowadzonego we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju (wcześniej Ministerstwem Rozwoju). Wśród materiałów znajdują się dokumenty począwszy od założeń koncepcyjnych i Opisów Przedmiotów Zamówień, przez dokumenty przetargowe i wypracowane przez nas wzory umów, po metodologie i wyniki działań oraz wnioski z nich płynące. Strona internetowa ma być narzędziem przydatnym dla wszystkich gmin chcących prowadzić na swoim terenie działania rewitalizacyjne. Ma systematyzować wiedzę na temat rewitalizacji, ale również podawać gotowe narzędzia i rozwiązania sprawdzone w Łodzi i możliwe do modyfikacji i zastosowania w innych gminach. Łódzkie Lokalne Centrum Wiedzy nie jest projektem skończonym, będzie wciąż uzupełniane o nowe treści w miarę prowadzenia procesu.

Rewitalizacja na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich

Na poniżej wskazanych stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich znajdują się szersze informacje w zakresie rewitalizacji z punktu widzenia władz regionalnych, w szczególności wykazy programów rewitalizacji po weryfikacji przeprowadzonej przez Marszałków Województw (Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi) w zawiązku z ubieganiem się o wsparcie projektów rewitalizacyjnych środkami unijnymi. Dla ułatwienia dostępu do tych informacji zamieszczono bezpośrednie odesłania w każdym z województw.