Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wystawa "Miejskie Transformacje" czyli Modelowa Rewitalizacja Miast i projekty pilotażowe na WUF11

Wystawa "Miejskie Transformacje" czyli Modelowa Rewitalizacja Miast i projekty pilotażowe na WUF11

Światowe Forum Miejskie to największe na świecie wydarzenie poświęcone rozwojowi miast, które odbywa się co dwa lata. W czerwcu bieżącego roku Światowe Forum Miejskie zagościło w Katowicach. Pod hasłem „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości” o przyszłości miast dyskutowało osobiście ponad 10 tys. uczestników ze 174 państw i ponad 6 tys. osób online.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa Urban EXPO, gdzie w Pawilonie Polskim uczestnicy Światowego Forum Miejskiego mogli obejrzeć wystawę "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji". Wystawa przedstawiała najciekawsze efekty projektów, które zostały zrealizowane przez 20 miast wybranych w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast oraz 3 miasta realizujące projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji. Odwiedzający wystawę mogli także przeczytać o systemie rewitalizacji w Polsce, poprzez videomapping zmodernizować plac miejski, zobaczyć w jaki sposób zmieni się przestrzeń Dąbrowy Górniczej oraz zagrać w tradycyjną grę w klasy pokonując kolejne etapy tworzenia programu rewitalizacji. 

Przestrzeń wystawy została podzielona na 5 obszarów tematycznych stawiając człowieka – mieszkańca danego miasta w centrum działań rewitalizacyjnych. Obszary tematyczne wokół których skupiała się wystawa to:

 • polityka społeczna …bo każdy człowiek jest ważny,
 • mieszkalnictwo …bo o jakości życia decydują warunki mieszkaniowe,
 • partycypacja społeczna …bo miasta tworzą ludzie,
 • lokalna gospodarka …bo przedsiębiorcy to kapitał miasta,
 • dziedzictwo kulturowe …bo każde miasto ma swoja historię do opowiedzenia,
 • przestrzeń miejska …bo dobrze jest wyjść na miasto.

Tematy modelowych rewitalizacji

Wystawa pokazywała włączenie mieszkańców w proces rewitalizacji na wszystkich jego etapach, tak aby proces zmian czy to w sferze społecznej, czy w przestrzeni miejskiej był zawsze odpowiedzią na realne potrzeby i problemy mieszkańców. Każdy temat był reprezentowany przez działania zrealizowane przez wybrane miasto, a dodatkowo każdy z modułów wystawy był wyposażony w ekran, na którym wyświetlane były filmy prezentujące efekty modelowych projektów w pozostałych miastach.

W obszarze polityki społecznej na wystawie zaprezentowany został Słupsk, który w ramach modelowej rewitalizacji opracował m.in. „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019–2025+ ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji” dokumentacje techniczne oraz założenia działania Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki” oraz Słupskiego Centrum Wsparcia Społecznego i Gospodarczego, w którym działają Psychologiczna Poradnia Rodzinna wraz z mieszkaniem terapeutycznym, Lokalny Punkt Koordynujący usługę Teleopieki oraz Dom Startupów.

Mieszkalnictwo było przestrzenią opowiadającą o projekcie pilotażowym w Łodzi, który podejmował temat przeprowadzek mieszkańców w związku z remontami kamienic stanowiących zasób komunalnym miasta. W konstrukcji przypominającej dom, można więc było poczytać o Latarnikach i Gospodarzach Obszaru, Łódzkim Domu Wielopokoleniowym czy zobaczyć spektakularne metamorfozy łódzkich kamienic.

Temat partycypacji społecznej reprezentował Ełk z utworzoną w ramach modelowej rewitalizacji miasta Szkołą Animatorów i Pedagogów Społecznych oraz Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”. Obydwa przedsięwzięcia inspirują, w jaki sposób można systemowo angażować społeczność lokalną w przygotowanie a następnie realizację rewitalizacyjnych działań i programu. Uzupełnieniem tematu partycypacji była przedstawiona drabina partycypacji oraz videomapping pt. Zmień plac miejski!. Na ścianie pawilonu został wyświetlony animowany plac, typowy dla obszaru rewitalizacji. Odwiedzający wystawę, mogli poprzez klikanie odpowiednich opcji dodawać poszczególne elementy do placu – wodę, zieleń, ścieżki rowerowe, ławki itp., które docelowo powinny wpłynąć na lepszą jakość życia mieszkańców. W rezultacie, każdy odwiedzający wystawę mógł stworzyć nową wirtualną przestrzeń miejską i dowiedzieć się jak ważne jest zaangażowanie się w proces konsultacji społecznych, które mogą wpłynąć na decyzje władz miejskich.

Jako gospodarzem tematu przestrzeń miejska wstąpiła Dąbrowa Górnicza gdzie pilotażowe działania rewitalizacyjne skoncentrowano na terenach po byłej fabryce obrabiarek DEFUM. Planowane w Dąbrowie Górniczej zmiany były przedstawione nie tylko poprzez treści i zdjęcia, ale przede wszystkim poprzez videomapping, który pokazywał jak będzie zmieniała się tkanka miasta objęta programem rewitalizacji na przestrzeni najbliższych lat.

Obszar tematyczny związany z gospodarką lokalną pokazywał dobre praktyki w zakresie wsparcia lokalnych przedsiębiorców na Warszawskiej Pradze. Odwiedzający wystawę mogli przeczytać o „Praskim Poradniku Szyldowym”, projekcie „Szyld dla rzemieślnika” czy o flagowym projekcie warszawskiego programu rewitalizacji – Centrum Kreatywności Nowa Praga.

Ostatni z tematów to dziedzictwo kulturowe, gdzie przedstawione były doświadczenia Rybnika w modernizacji zabytkowej kopalni „Ignacy” oraz „Program Edukacji Regionalnej” – wprowadzony w rybnickich szkołach podstawowych.

Przestrzeń wystawienniczą dopełniały liczne fotografie prezentujące „momenty” z projektów rewitalizacji oraz wystawa online www.miejskietransformacje.pl, która stanowi rozszerzenie prezentowanych treści i prezentuje wszystkie modelowe projekty 23 miast.

Za zaprojektowanie i wykonanie  Pawilonu Polskiego oraz przestrzeni wystawienniczej odpowiedzialna była Grupa MPT.  Za wkład oraz nadzór merytoryczny nad wystawą odpowiadali pracownicy Wydziału Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego w Departamencie Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o 11. Światowym Forum Miejskim (WUF11) oraz jego dziedzictwie na stronach:

Zachęcamy do zapoznania sie z fotorelacją z wystawy "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji".

 • Otwarcie wystawy "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Otwarcie wystawy "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Otwarcie wystawy "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Otwarcie wystawy "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

  Wystawa "Miejskie Transformacje – przykłady polskich modelowych rewitalizacji"

 • Zespół Wsparcia JST DPT Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

  Zespół Wsparcia JST DPT Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej