Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie

Zanim skorzystasz z usług punktu zobacz, czy podobne pytanie nie zostało już zadane, zobacz często zadawane pytania.

UWAGA! Zmiana lokalizacji Punktu

Zachęcamy do telefonicznej oraz elektronicznej formy kontaktu. W przypadku konieczności wizyty osobistej konieczne jest jej wcześniejsze umówienie. 

 

Napisz do nas

gpi@wzp.pl

Godziny pracy:
pon. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30. Zachęcamy do telefonicznej oraz elektronicznej formy kontaktu. W przypadku konieczności wizyty osobistej konieczne jest jej wcześniejsze umówienie. Obowiązuje ścisły reżim sanitarny.

Telefony do konsultantów

Infolinia 800 34 55 34 lub 515 178 661 lub 91 452 8906, 91 452 8907, 91 452 8911. E-mail: gpi@wzp.pl

Skontaktuj się z nami

PYTANIE O UZYSKANIE DOTACJI

Prosimy o przygotowanie informacji na temat:

 • Kim jest podmiot starający się o dofinansowanie? Osoba, która chce założyć  działalność gospodarczą, Firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót), Organizacja pozarządowa, Administracja publiczna, Instytucja kultury, Rolnik, Instytucja naukowo-badawcza, Osoba fizyczna, Szkoła wyższa, Jednostka szkolnictwa powszechnego, Inna (jaka?),
 • W jakim województwie realizowany będzie projekt, czy jest to obszar wiejski czy miejski?
 • Krótki opis projektu - na czym polega i czemu ma służyć?
 • Jaki będzie szacunkowy budżet projektu?

 

PYTANIE O ROZLICZANIE PROJEKTU

Prosimy o przygotowanie poniższych informacji:

 • Nazwa programu i numer działania, którego dotyczy projekt,
 • Data i numer naboru, w którym przyznano Państwu dotację, Kto realizuje projekt? (np. firma, fundacja, stowarzyszenie),
 • Gdzie Państwo realizują projekt? (województwo, czy jest to miasto czy obszar wiejski),
 • Treść pytania – czego dotyczą wątpliwości, jakie problemy czy niejasności możemy pomóc rozwiązać?

Proszę zwrócić uwagę, że informacje podawane przez Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji  Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także  nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.

Pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Sytuacja ta ma miejsce w związku z tym, że Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich nie zastępują instytucji odpowiedzialnych za  przyznawanie dofinansowania i wydawania dokumentów i ich interpretacji. 

Skontaktuj się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinie

Zanim zadasz nam pytanie, prosimy o kilka informacji o Twoim projekcie, które pomogą nam w sprawnym udzieleniu odpowiedzi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku i w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem danych jest Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin. Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): abi@wzp.pl
 • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną poprzez skierowanie korespondencji na adres mailowy: abi@wzp.pl
 • Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

7+7=