Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim

Zanim skorzystasz z usług punktu zobacz, czy podobne pytanie nie zostało już zadane, zobacz często zadawane pytania.

Napisz do nas

lpi@lubuskie.pl

Godziny pracy:
pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

Telefony do konsultantów

tel.: 95 7390 377, 95 7390 378, 95 7390 380, 95 7390 386 E-mail lpi@lubuskie.pl Od 8 czerwca 2020 r. pracownicy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim wznawiają kontakt osobisty, a także poniedziałkowe dyżury od 16:00 do 18:00. Obowiązują ograniczenia! Ze względu na wymogi sanitarne klient powinien: a) umówić się telefonicznie lub mejlowo spotkanie na konkretny dzień i godzinę. b) zgłosić się do obsługi budynku, aby wypełnić formularz, a następnie kierować się bezpośrednio do Punktu Informacyjnego, c) zdezynfekować ręce po wejściu na teren Urzędu (pojemniki z płynem do dezynfekcji umieszczone są w widocznych miejscach). d) zakryć usta i nos (np. maseczką lub przyłbicą) podczas wizyty w Urzędzie i spotkania z konsultantem w Punkcie Informacyjnym. e) zaczekać na swoją kolej, jeśli konsultacja z poprzednim klientem się przedłużyła (w tym samym czasie przy stanowisku obsługi klienta może znajdować się tylko 1 klient), f) po zakończonej konsultacji, kierować się bezpośrednio do wyjścia z budynku.

FACEBOOK

PYTANIE O UZYSKANIE DOTACJI

Prosimy o przygotowanie informacji na temat:

 • Kim jest podmiot starający się o dofinansowanie? Osoba, która chce założyć działalność gospodarczą, Firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót), Organizacja pozarządowa, Administracja publiczna, Instytucja kultury, Rolnik, Instytucja naukowo-badawcza, Osoba fizyczna, Szkoła wyższa, Jednostka szkolnictwa powszechnego, Inna (jaka?),
 • W jakim województwie realizowany będzie projekt, czy jest to obszar wiejski czy miejski?
 • Krótki opis projektu - na czym polega i czemu ma służyć?
 • Jaki będzie szacunkowy budżet projektu? 

PYTANIE O ROZLICZANIE PROJEKTU

Prosimy o przygotowanie poniższych informacji:

 • Nazwa programu i numer działania, którego dotyczy projekt,
 • Data i numer naboru, w którym przyznano Państwu dotację,
 • Kto realizuje projekt? (np. firma, fundacja, stowarzyszenie),
 • Gdzie Państwo realizują projekt? (województwo, czy jest to miasto czy obszar wiejski),
 • Treść pytania – czego dotyczą wątpliwości, jakie problemy czy niejasności możemy pomóc rozwiązać?

Proszę zwrócić uwagę, że informacje podawane przez PIFE nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.

Pracownicy PIFE nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Sytuacja ta ma miejsce w związku z tym, że Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich nie zastępują instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dofinansowania i wydawania dokumentów i ich interpretacji.

Zanim zadasz nam pytanie, prosimy o kilka informacji o Twoim projekcie, które pomogą nam w sprawnym udzieleniu odpowiedzi. Na Twoje pytanie będą odpowiadać konsultanci z Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie. Prosimy o wypełnienie pól formularza:

 

Skontaktuj się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

Zanim zadasz nam pytanie, prosimy o kilka informacji o Twoim projekcie, które pomogą nam w sprawnym udzieleniu odpowiedzi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku  i w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem danych jest Marszałek Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iodo@lubuskie.pl
 • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: infoue@lubuskie.pl
 • Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją.

4+2=