Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie

Zanim skorzystasz z usług punktu sprawdź, czy podobne pytanie nie zostało już zadane - zobacz odpowiedzi na często zadawane pytania.

 

Napisz do nas

punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Godziny pracy:
pon.: 8.00-18.00, wt.-pt.: 8.00-16.00. Zanim skorzystasz z usług punktu zobacz, czy podobne pytanie nie zostało już zadane, zobacz często zadawane pytania. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego

Telefony do konsultantów

801 101 101* 22 542 27 99 22 542 27 11 22 542 20 38 *Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. E-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Chcesz zapytać o to, w jaki sposób uzyskać wsparcie na realizację Twojego projektu?

Prosimy, abyś przygotował informacje na temat tego, kto będzie się starać o wsparcie. Czy będzie to osoba, która chce założyć działalność gospodarczą, firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót), organizacja pozarządowa, administracja publiczna, instytucja kultury, czy może wsparcie będzie chciał otrzymać rolnik, instytucja naukowo-badawcza, osoba fizyczna, szkoła wyższa, jednostka szkolnictwa powszechnego itd. Poprosimy Cię o wskazanie, w jakim województwie będzie realizowany Twój projekt, czy jest to obszar wiejski czy miejski. Przygotuj też krótki opis projektu - na czym będzie polegał i czemu ma służyć. Zastanów się też, jaki będzie szacunkowy budżet projektu. 

Chcesz zadać pytanie o rozliczenie projektu realizowanego z Funduszy Europejskich?

Prosimy, abyś przygotował informacje na temat nazwy programu i numeru działania, którego dotyczy projekt, datę i numer naboru, w którym przyznano Tobie dotację, kto realizuje projekt (czy jest to np. firma, fundacja, stowarzyszenie). Ponadto potrzebujemy wiedzieć, gdzie realizujesz projekt (województwo, czy jest to miasto czy obszar wiejski).

Prosimy zwrócić uwagę na to, że informacje podawane przez punkty nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.

Pracownicy punktów nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Sytuacja ta ma miejsce w związku z tym, że Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich nie zastępują instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dofinansowania i wydawania dokumentów oraz ich interpretacji.

 

Zanim zadasz nam pytanie, prosimy o kilka informacji o Twoim projekcie, które pomogą nam w sprawnym udzieleniu odpowiedzi.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku  i w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@mazovia.pl
  • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wypełnienie formularza
  • Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

2+1=