Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wyniki „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” – projekty dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego

Komisja konkursowa zakończyła ocenę wniosków w części dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Spośród 25 zgłoszonych i poprawnych pod względem formalnym wniosków, Komisja wyłoniła 3 projekty, które otrzymają dofinansowanie w formie dotacji. Wybrane projekty charakteryzują się najwyższym poziomem merytorycznym, właściwym doborem metod edukacyjnych oraz satysfakcjonującą grupą odbiorców bezpośrednich. Łączna kwota dofinansowania wybranych projektów wyniesie 2 335 531,13 zł.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Numer wnioskuWnioskodawcaTytułUczestnicy projektówWysokość dotacji
5 Towarzystwo Amicus Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce NGO 811 790,00 zł
22 Krajowa Izba Gospodarcza Infrastruktura i rozwój - Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020 - II edycja przedsiębiorcy

719 832,60 zł
20 Konfederacja Lewiatan Atlas dla przedsiębiorcy 2014-2020 803 908,53 zł
W sumie 2 335 531,13

Komisja konkursowa zdecydowała się zrezygnować z wyłonienia projektu w linii działań edukacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Doceniając wkład czasu i pracy, który wszyscy Państwo poświęcili na przygotowanie wniosków o dofinansowanie, pragniemy podziękować za uczestnictwo w Konkursie.

Informujemy, że zgodnie z pkt 6.5.5. Regulaminu konkursu stanowisko Komisji w przedmiocie oceny merytorycznej i oceny budżetowej wniosków jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.