Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

Zakończyliśmy kolejną edycję konkursu ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich”. Wyniki znajdują się poniżej.

Kto może skorzystać?

Do udziału w konkursie zapraszamy władze miejskie, instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

Na co można otrzymać wsparcie?

W konkursie można wnioskować o wsparcie w wysokości do 20 000 zł brutto. Kwota ta musi być przeznaczona na organizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych poprzez realizację różnego rodzaju spotkań, konferencji, warsztatów czy szkoleń. Ponadto, będzie można liczyć na wsparcie Ministerstwa w postaci bezpłatnego udostępnienia publikacji, broszur tematycznych czy rollupów.

Pula środków przeznaczonych na konkurs to aż 800 tysięcy złotych.

Chcemy zidentyfikować najciekawsze wydarzenia, których zakres jest bezpośrednio powiązany z tematyką Funduszy Europejskich i włączyć się w ich organizację.

Do kogo chcemy dotrzeć?

Poprzez zwycięskie inicjatywy chcemy dotrzeć z ofertą Funduszy Europejskich do różnych grup docelowych m.in. do przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób z niepełnosprawnościami, osób 50+.

WAŻNE: Wydarzenia muszą zostać zrealizowane do końca października 2019 r.

Termin składania ofert

Oferty można składać w terminie 3-24 czerwca 2019 r. (II tura) w wersji elektronicznej (zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym) na adres: promocja@miir.gov.pl z dopiskiem Konkurs „Wspólnie o FE” – II tura 2019

Więc jeśli masz pomysł na ciekawą inicjatywę - prześlij do nas Formularz Ofertowy (DOC 270 KB).

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do odwiedzania portalu: www.FunduszeEuropejskie.gov.pl - w zakładce "Weź udział w promocji Funduszy Europejskich" znajdują się wszystkie potrzebne informacje.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat naboru.

Pobierz pliki:

Jeżeli masz pytania dotyczące dokumentacji, możesz je zadać za pośrednictwem adresu e-mail: promocja@miir.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 273 73 82.  

Zapraszamy do udziału!

* * *

Wyniki oceny merytorycznej - II tura

Zakończyliśmy ocenę merytoryczną i budżetową ofert na organizowanie działań informacyjno-promocyjnych złożonych w konkursie pn. „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju włączy się w organizację następujących 29 wydarzeń:

OFERENTNAZWA I RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIAPRZYZNANA KWOTA
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Fundusze Równych Szans sposobem na przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu i technologicznemu 19 700 zł
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Fundusze europejskie w Polsce  – uwarunkowania polityczne i społeczno-gospodarcze 19 980 zł
Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra Fundusze Europejskie Poznań 2019 – Innowacje Społeczne 14 600 zł
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii Z Funduszami Europejskimi za pan brat 17 700 zł
Związek Euroregion „Tatry” Fundusze Europejskie na pograniczu polsko-słowackim 16 050 zł
Koło Gospodyń Wiejskich Łapiczanki Z Funduszami Europejskimi –na  zdrowie – niech się każdy dowie na krańcu świata 14 000 zł
Katowice – Miasto na prawach powiatu Przedsiębiorca a Fundusze Europejskie – Trudny związek?” 6 400 zł
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Uczenie się przez całe życie – wspólnie z Funduszami Europejskimi 13 835,76 zł
Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk Fundusze Europejskie dostępne dla wszystkich 10 550 zł
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku Młodzi i Aktywni – możliwości jakie dają fundusze europejskie osobom należącym do grupy NEET 7 400 zł
Gmina Wrocław O rzeczach ważnych i ważniejszych – dzieci pytają – niby inny a taki sam 17 520 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie III. Jaworznicki dzień dla biznesu 14 130 zł
Izba Rzemieślnicza w Opolu Fundusze europejskie motorem rozwoju rzemiosła 8 647,20 zł
Powiat Pilski Unia Europejska od juniora do seniora, czyli fundusze dostępne dla każdego 20 000 zł
Fundacja na rzecz Nauki i Innowacyjności Akademia Smart Business 13 320 zł
Fundacja „Nadzieja Rodzinie” Start w samodzielność z Funduszami Europejskimi 8 370 zł
Powiat Jarociński Fundusze bliżej nas 12 860 zł
Fundacja Fabryka Inspiracji PL Nowoczesne biznesy i innowacje branżowe poprzez wykorzystanie Funduszy Europejskich 15 500 zł
Fundacja Fabryka Inspiracji PL Młodzi i innowacyjni – inwestycje w Fundusze Europejskie dla przyszłości 15 050 zł
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki Dostępne informacje o Funduszach Europejskich dla Głuchych 19 220 zł
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich Fundusze Europejskie dla startupów w ramach Startup Session Elite w czasie XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy – Zdroju 20 000 zł
Stowarzyszenie Instytut Zachodni Fundusze Europejskie - Rewitalizacja - Innowacja - Społeczeństwo 19 200 zł
Fundacja Polska Gospodyni Fundusz jest kobietą! 19 450 zł
Fundacja COOLtura Glinik Fundusze Europejskie droga do sukcesu każdej kobiety 16 300 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Podgorze Przedsiębiorco działaj w Czystym powietrzu 13 236,66 zł
Fundacja Widowisk Masowych Fundusze Europejskie dają przyszłość 16 100 zł
Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia i rodziny Familia Jarocin Ośrodki kuratorskie - szansa na resocjalizację nieletnich w środowisku poprzez wykorzystanie środków z funduszy europejskich 16 000 zł
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga Konkurs wiedzy o FE „Dobrze, że jesteś” 9 800 zł
Fundacja eRBeKa Smart Lab 18 764,96 zł

 

Wyniki oceny formalnej - II tura

Zakończyliśmy ocenę formalną ofert złożonych w II turze konkursu „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

Na 109 zgłoszeń z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych wykluczone zostały następujące oferty:

L.P.OFERENTNAZWA WYDARZENIAPODSTAWA ODRZUCENIA
1. Fundacja Teatr Teatr Uroczyste otwarcie Domu Polskiego Na Ziemiach Zachodnich w świetle pozyskiwania Funduszy Europejskich na cele społeczne i kulturalne Oferta nie spełnia warunku, o którym mowa w rozdziale II pkt 7 Zasad naboru ofert
2. Koło Gospodyń Wiejskich, Domysłów Uroczyste otwarcie Domu Polskiego Na Ziemiach Zachodnich w świetle pozyskiwania Funduszy Europejskich na cele społeczne i kulturalne Oferta nie spełnia warunku, o którym mowa w rozdziale II pkt 7 Zasad naboru ofert
3. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Konferencja popularno-naukowa nt. „Fundusze Europejskie dla młodych” Oferta nie spełnia warunku, o którym mowa w rozdziale IV pkt 3 Zasad naboru ofert
4. Koło Gospodyń Wiejskich Gmina Świerzno Cele społeczne i kulturalne realizowane z Funduszy Europejskich w małych miastach i wsi Oferta nie spełnia warunku, o którym mowa w rozdziale II pkt 7 Zasad naboru ofert
5. Koło Gospodyń Wiejskich w Licheniu Starym Wsparcia dla start-upów (w tym osób chcących założyć start-up) – dostępna oferta w zakresie środków finansowych z Funduszy Europejskich bezzwrotnych i zwrotnych Oferta nie spełnia warunku, o którym mowa w rozdziale II pkt 8 Zasad naboru ofert
6. Fundacja Inspiracje Tworzymy Kluby seniora Oferta nie spełnia warunku, o którym mowa w rozdziale II pkt 8 Zasad naboru ofert
7. Fundacja „MICE&U” Szkolenie środki unijne dla seniorów Oferta nie spełnia warunku, o którym mowa w rozdziale II pkt 8 Zasad naboru ofert
8. Stowarzyszenie Rodu Rodziewiczów, Radziewiczów, Rodzewiczów, Radzewiczów i Rudziewiczów Unia Lubelska w świetle dziejów rodu Rodziewiczów Oferta nie spełnia warunku, o którym mowa w rozdziale II pkt 7 Zasad naboru ofert
9. Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej III Wschodnie Forum Biznesu Oferta złożona po terminie
10. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej Pozyskiwanie Funduszy Europejskich na kulturalne i społeczne dla małych miast w województwie zachodniopomorskim Oferta złożona po terminie

* * * 

Wyniki oceny formalnej - I tura

OferentNazwa wydarzeniaPodstawa odrzucenia
Stowarzyszenie „NIEDŹWIADKI” Muzyka uczy i bawi Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II Zasad naboru (…) Wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z  Funduszami Europejskimi.
Niezależne Wydawnictwo Polskie     Wspólnie o Funduszach Europejskich „Wsparcie dla osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo” Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak podmiotowości. Zgodnie z rozdziałem  I pkt 1  Zasad naboru (…) Wykonawca nie jest uprawnionym podmiotem do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu.
Niezależne Wydawnictwo Polskie Debata pt. Wspólnie o Funduszach Europejskich Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak podmiotowości. Zgodnie z rozdziałem  I pkt 1  Zasad naboru (…) Wykonawca nie jest uprawnionym podmiotem do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu.
Piastowskie Stowarzyszenie Bezpieczny Kot Daj Szansę – Adoptuj! Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II Zasad naboru (…) Wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z  Funduszami Europejskimi.  Ponadto, oferta została odrzucona  z uwagi na odpłatny charakter wydarzenia. Zgodnie z rozdziałem II. 7 Zasad naboru (…) udział w wydarzeniach musi być bezpłatny dla uczestników.
Koło Gospodyń Wiejskich w Domosławiu „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II Zasad naboru (…) Wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z  Funduszami Europejskimi.
Niezależne Wydawnictwo Polskie     Panel dyskusyjny pt. Wspólnie o Funduszach Europejskich pt. Wsparcie dla start-upów Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak podmiotowości. Zgodnie z rozdziałem  I pkt 1  Zasad naboru (…) Wykonawca nie jest uprawnionym podmiotem do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu.
Niezależne Wydawnictwo Polskie Debata pt. Wspólnie o Funduszach Europejskich – Wsparcie dla osób dorosłych zainteresowanych nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji, w tym zagrożonych wykluczeniem cyfrowym Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak podmiotowości. Zgodnie z rozdziałem  I pkt 1  Zasad naboru (…) Wykonawca nie jest uprawnionym podmiotem do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu.
Niezależne Wydawnictwo Polskie      Panel dyskusyjny/ debata pt. Wspólnie o Funduszach Europejskich pt. Wsparcie dla przedsiębiorców Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak podmiotowości. Zgodnie z rozdziałem  I pkt 1  Zasad naboru (…) Wykonawca nie jest uprawnionym podmiotem do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu.
Koło Gospodyń Wiejskich Ryczywół nad Flintą Seniorzy potrzebni do zaraz!

Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II Zasad naboru (…) Wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z  Funduszami Europejskimi.

Ponadto, oferta została odrzucona  z uwagi na niepoprawne przygotowanie i przesłanie Formularza Ofertowego. Zgodnie z rozdziałem IV pkt 5 Zasad naboru (…) Formularz Ofertowy powinien zostać przesłany w wersji zeskanowanej wraz z podpisem osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

Stowarzyszenie Eurohelp Warsztaty kulinarne „Sposób na idealną rybę” Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na odpłatny charakter wydarzenia. Zgodnie z rozdziałem II. 7 Zasad naboru (…) udział w wydarzeniach musi być bezpłatny dla uczestników.
Niezależne Wydawnictwo Polskie      Panel dyskusyjny pt. Wspólnie o Funduszach Europejskich pt. Wsparcie na innowacje społeczne Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak podmiotowości. Zgodnie z rozdziałem  I pkt 1  Zasad naboru (…) Wykonawca nie jest uprawnionym podmiotem do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu.

Wyniki oceny merytorycznej - I tura

Zakończyliśmy ocenę merytoryczna i budżetową ofert na organizowanie działań informacyjno-promocyjnych złożonych w konkursie pn. „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju włączy się w organizację następujących 22 wydarzeń:

L.p.OFERENTNAZWA I RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIAPRZYZNANA KWOTA
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze Seminarium „Dostępność w projektach finansowanych z funduszy UE”  20 000,00 
 2. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Nasza aktywność na +! Promocja funduszy UE na rzecz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym  16 060,00
 3. Koło Gospodyń Wiejskich  Żdżary Fundusze Europejskie bez barier  8 600,00
 4. Nadwiślańska Fundacja Rozwoju Parasol Fundusze Europejskie – łatwiej niż myślisz  15 969,37
 5. Miasto Łomża Invest in Łomża  20 000,00
 6. INWEST PARK Rozwijaj kompetencje i planuj karierę z Funduszami Europejskimi  12 996,46
 7. Gmina Wrocław, Biuro ZIT WrOF  O rzeczach ważnych i ważniejszych - rozmawiamy we Wrocławiu - Fundusze dla niepełnosprawnych mieszkańców regionu  9725,00
 8. Gmina Wrocław, Biuro ZIT WrOF O rzeczach ważnych i ważniejszych - rozmawiamy we Wrocławiu - Fundusze dla przedsiębiorców i przedsiębiorczych z regionu  9725,00
 9. Koło Gospodyń Wiejskich w Podgorze Wsparcia dla start-upów (w tym osób chcących założyć start-up) – dostępna oferta w zakresie środków finansowych z Funduszy Europejskich bezzwrotnych i zwrotnych  12 565,00
 10. Gmina Sanok Akcja Informacja - udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok  8 000,00
 11. Fundacja Sądecka Wspólnie o Funduszach Europejskich w ramach II Salonu Przemysłu Turystycznego w Krynicy-Zdroju  18 975,00
 12. Urząd Miejski w Nasielsku Jestem mamą! Mogę wszystko! – możliwości jakie dają Fundusze Europejskie kobietom powracającym na rynek pracy  12 083,50
 13. Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM Przyjazny rynek pracy – niestandardowa oferta dla juniora i seniora  16 600,00
 14. Związek Pracodawców ECMA Polska Inwestycje w poligrafii. Programy wsparcia z Funduszy Europejskich. Dzień pierwszy warsztatów „Kartonove"  19 520,00 
 15. Konfederacja Lewiatan Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców - dlaczego warto skorzystać?  18 000,00
 16. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” Fundusze na wyciągnięcie ręki - Fundusze Europejskie wsparciem dla osób młodych oraz powracających na rynek pracy  10 680,00
 17. Powiat Kępiński Konkurs i gala pokonkursowa "Liderzy przedsiębiorczości powiatu kępińskiego"  20 000,00
 18. Fundacja Polska Gospodyni Fundusz jest kobietą!  16 410,00
 19. Instytut Badań Ekonomiczno-Społecznych Dzień Funduszy Europejskich na Uniwersytecie Gdańskim  17 735,00
 20. Koło Gospodyń Wiejskich w Licheniu Starym NEET - Promocja, Informacja, Edukacja. Warsztaty dla młodych  5 710,00
 21. Stowarzyszenie Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga Inwestycje w przyszłość. Fundusze dla młodych  19 500,00
 22. Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu Fundusze Europejskie dla pracowników ochrony zdrowia i nie tylko  16 900,00