Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rusza konkurs ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

Wyniki oceny merytorycznej i budżetowej

Zakończyliśmy ocenę merytoryczna i budżetową ofert na organizowanie działań informacyjno-promocyjnych złożonych w konkursie pn. „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju włączy się w organizację następujących 11 wydarzeń:

Lp. Oferent Nazwa i rodzaj przedsięwzięcia Przyznana kwota
Wyniki oceny merytorycznej i budżetowej
1. Fundacja Rozwoju Podhala Warsztaty: „Jak zdobyć dotację na patent? - Edycja Małopolska” 10 700,00 zł
2. Fundacja Instytut Studiów Wschodnich Konferencja: „Wspólnie o Funduszach Europejskich w ramach Startup Session Elite w czasie XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy – Zdroju” 24 000,00 zł
3. Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM Konferencja: „Innowacje wpierające przejście z systemu edukacji na rynek pracy” 14 800,00 zł
4. Stowarzyszenie „Nadzieje Rodzinie” Cykl szkoleń: „Porozmawiajmy o Funduszach Europejskich” 8 550,00 zł
5. Fundacja Edukacja Inaczej Spotkania warsztatowe: „Fundusze Bliżej mam”  23 500,00 zł
6. Miasto Zielonka Konferencja: „Forum przedsiębiorczości w Zielonce – Fundusze Europejskie – edycja II” 2 150,00 zł
7. Urząd Miejski w Nasielsku Warsztaty: „Młodzi na Start – możliwości jakie dają fundusze europejskie osobom należącym do grupy NEET” 5 700,00 zł
8. Królewiecki Obszar Funkcjonalny-Porozumienie Przasnyskie Cykl spotkań dla przedsiębiorców, dotyczących prowadzenia działalności oraz pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich 10 450,00 zł
9. „Moje Podl@sie. Nowoczesne, Kreatywne, Twórcze.” Seria wykładów: „Poszerzanie wiedzy odnośnie faktu stanowienia prawa unijnego oraz budżetu wspólnotowego na okres 2021 – 2027” 19 000,00 zł
10. Inwest-Park sp. z o.o. Cykl spotkań: „Rozwijaj się dzięki Funduszom  Europejskim” 7 808,50 zł
11. Społeczne Towarzystwo Oświatowe Warsztaty: „Promocja Funduszy Europejskich w szkołach Społecznego Towarzystwa Oświatowego” 23 989,00 zł

Wyniki oceny formalnej

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy ocenę formalną ofert złożonych w konkursie „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

Na 28 zgłoszeń z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych, wykluczone zostały:

Wyniki oceny formalnej
Lp. Nazwa wydarzenia Podstawa do odrzucenia 
1. Skąd czerpać wiedzę i pieniądze na start i rozwój biznesu? Konferencja Oferta nie spełnia warunku, o którym mowa w rozdziale I pkt 1  Zasad naboru ofert
2.  Centrum zrównoważonego rozwoju www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl Okrągły Stół dla Puszczy Białowieskiej Oferta nie spełnia warunku, o którym mowa w rozdziale II pkt 6 Zasad naboru ofert.

 

Informacje o konkursie

„Wspólnie  o Funduszach Europejskich” to konkurs dla organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych i władz miejskich na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych.

Chcemy zidentyfikować najlepsze inicjatywy i włączyć się w ich organizację poprzez granty w wysokości do 24 tys. zł, oraz udostępnienie materiałów informacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Zwycięskimi inicjatywami chcemy dotrzeć z ofertą Funduszy Europejskich do różnych grup docelowych m.in. do przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo, osób dorosłych zainteresowanych nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji, w tym zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób z niepełnosprawnościami.

Wydarzenia muszą zostać zrealizowane do końca października 2018 r.

Termin składania ofert:

UWAGA: ze względu na duże zainteresowanie konkursem, wydłużamy nabór do 29 czerwca 2018 r.

Oferty można składać w wersji elektronicznej (zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym) na adres: promocja@miir.gov.pl z dopiskiem: Oferta na konkurs "Wspólnie o FE"

Jeśli zdecydujesz się na udział w konkursie, zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat naboru.

Pobierz pliki

Pytania

Jeżeli masz pytania dotyczące dokumentacji, możesz je zadać za pośrednictwem adresu e-mail: promocja@miir.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 273 73 82.

Zapraszamy do udziału!