Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej dotyczące Funduszy Europejskich

Wyniki konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich

Komisja konkursowa zakończyła ocenę projektów zgłoszonych do „Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich”. Spośród 37 zgłoszonych wniosków, Komisja wyłoniła 18 zwycięskich projektów, które otrzymają dofinansowanie w formie dotacji.

Przy wyborze projektów do dofinansowania Komisja wzięła pod uwagę:

 • efektywność zasięgową (liczbę odbiorców projektu oraz atrakcyjność rezultatów);
 • pomysł na projekt (atrakcyjność projektu, konwencję publikacji, działania internetowe);
 • doświadczenie i potencjał Wnioskodawcy (w tym doświadczenie eksperta ds. FE);
 • sposób przygotowania projektu (rzetelność opisów i danych, staranność i przejrzystość).
Wyniki konkursu dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej dotyczące Funduszy Europejskich
Lp. Województwo, na terenie którego będzie realizowany projekt Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu Kwota dotacji
1. dolnośląskie INTERGOL Paweł Golak Jestem Europejczykiem. Korzystam z Funduszy Europejskich 66 600,00
2. kujawsko-pomorskie Wydawnictwo Promocji Regionu Sp. z o.o. Fundusze Europejskie - dla każdego coś pożytecznego 76 230,00
3. lubelskie Graffi Studio Janusz Ansion Fundusze Europejskie - Twoja szansa na sukces 66 333,00
4. lubelskie Nowa Sp. z o.o. Fundusze dla nas 78 550,00
5. lubuskie Regionalna Spółka Cywilna Monika Rabe-Prokopczyk, Anna Rabe Fundusze UE mogą być dla nas 58 950,00
6. łódzkie IMEDIA s. c. Patryk Ślęzak Andrzej Wastowski Czy nas także dotyczą fundusze UE? 77 205,00
7. małopolskie Firma Wydawnicza Przełom Alicja Molenda Małopolskie gazety lokalne o funduszach europejskich w regionie 73 800,00
8. mazowieckie Spółdzielnia Pracy Ciech-Press Fundusze dla naszej lokalności 77 100,00
9. opolskie Lokalna Sp. z o.o. Fundusze Europejskie w prasie lokalnej 59 970,89
10. podkarpackie Agencja Reklamowa "Życie Przemyskie O Funduszach Europejskich ze Szwejkiem. Po Prostu 81 705,68
11. podlaskie Agencja Rozwoju Regionalnego POL AUGUST s.c. Fundusze UE dla naszego Podlasia 57 460,00
12. pomorskie Magraf s.c. Fundusze dla Pomorza 65 850,00
13. śląskie Wydawnictwo Prasa Beskidzka Zaprojektuj przyszłość. Pomoc z Unii 67 536,00
14. świętokrzyskie Wydawnictwo Nowa Galicja Sp. z o. Spróbuj z funduszami UE 59 940,00
15. warmińsko-mazurskie Grupa WM Sp. z o.o Przewodnik po Funduszach Europejskich 72 656,00
16. wielkopolskie Waldemar Śliwczyński Wydawnictwo "Kropka" Śliwczyńscy Szkiełko i oko - fundusze europejskie przez pryzmat. Zobacz, co jest w środku 84 000,00
17. zachodniopomorskie Telewizja Kablowa Koszalin Fundusze Europejskie - dla mnie i dla sąsiada! 42 080,80
18. zachodniopomorskie Dom Judy

Cykl działań informacyjnych dotyczących Funduszy Europejskich w prasie lokalnej ukazującej się w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego

64 512,00
      SUMA 1 230 479,37

Doceniając wkład czasu i pracy, który wszyscy Wnioskodawcy poświęcili na przygotowanie wniosków o dofinansowanie, dziękujemy za uczestnictwo w Konkursie.

UWAGA: Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa zamieszczony poniżej Regulamin Konkursu oraz Karta oceny projektu (stanowiąca załącznik do Regulaminu). 

 

Szczegóły konkursu

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do udziału zapraszamy wydawców tytułów prasowych funkcjonujących na rynku co najmniej od 2 lat.   


Jakie projekty można zgłosić?

Do konkursu zgłosić można autorskie projekty – cykle publikacji w lokalnych tytułach prasowych (od 10 do 12 publikacji) oraz na lokalnych portalach internetowych (uzupełniająco). Projekty muszą mieć charakter informacyjny i edukacyjny nakierowany na pokazywanie dostępnych możliwości sięgania po Fundusze Europejskie 2014-2020.

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 20 września do 31 grudnia 2016 r.

UWAGA: Zgłaszane projekty muszą być realizowane w co najmniej 3 tytułach prasy lokalnej, o zsumowanym zasięgu co najmniej 10 000 egzemplarzy (łącznie wszystkich tych tytułów biorących udział w projekcie). 

Pojedynczy projekt powinien być realizowany w tytułach prasowych i na portalach internetowych działających na terenie jednego województwa.


Jak wysokie dofinansowanie można uzyskać?

Budżet konkursu wynosi 1,6 mln zł. Na realizację pojedynczych projektów przewidziano dotacje w wysokości od 50 000 zł do 100 000 zł.  


Jaka powinna być tematyka projektów?

W konkursie mogą uzyskać dofinansowanie jedynie projekty o charakterze informacyjnym i edukacyjnym (poradnikowym). W Regulaminie konkursu określono tematy związane z Funduszami Europejskimi, które należy uwzględnić w ramach projektu. 


Do kiedy należy złożyć wniosek?

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 17 sierpnia 2016 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju).

UWAGA: Wniosek należy wypełnić na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Należy dołączyć do niego także odpis z właściwego rejestru, szczegółowy kosztorys projektu, próbkę materiału prasowego oraz po jednym wydaniu każdego z tytułów prasowych, które mają być objęte projektem. Wniosek składa się w wersji papierowej w jednym egzemplarzu, do którego należy również dołączyć identyczną wersję elektroniczną (na CD lub pendrivie).

UWAGA: Wniosek należy złożyć osobiście, pocztą lub kurierem. Wnioski złożone w inny sposób (e-mailem, faksem) nie będą rozpatrywane. 


Jak będą oceniane wnioski?

Wnioski będą oceniane pod kątem formalnym, merytorycznym i budżetowym, wg kryteriów wskazanych w Karcie Oceny Projektu. Stanowi ona załącznik do Regulaminu konkursu.

UWAGA: Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa zamieszczony poniżej Regulamin Konkursu. 


Informacje dodatkowe

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.prasowy@mr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich/ Weź udział w promocji Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi). 


Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne odbyło się 2 sierpnia o godz. 12.00 w Ministerstwie Rozwoju w Sali Kinowej (wejście od ul. Wspólnej 2/4).

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas spotkania:

 1. Założenia konkursu dotacji (PDF 232 KB)
 2. Wnioski o dofinansowanie i realizacja projektów (PDF 318 KB)


Najczęściej zadawane pytania (FAQ)


Odpowiedzi na pytania
 - stan na 12 sierpnia 2016 r.


Pliki do pobrania

Regulamin konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich (PDF 124 KB).

Załączniki do regulaminu konkursu:

 1. Formularz wniosku o przyznanie dotacji (DOCX 74 KB)
 2. Karta oceny projektu:
  a) Załącznik 2.1. – Karta oceny formalnej (PDF 36 KB)
  b) Załącznik 2.2. – Karta oceny merytorycznej (PDF 46 KB)
  c) Załącznik 2.3. – Karta oceny budżetowej (PDF 43 KB)
 3. Wzór umowy dotacyjnej (PDF 91 KB)
 4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (PDF 62 KB)
 5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej (PDF 48 KB)
 6. Wzór wizualizacji (PDF 93 KB).


Przydatne informacje