Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poprzez inicjatywę prostego języka propagujemy łatwą i zrozumiałą komunikację. W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 3 października 2019 r. po raz drugi odbyło się Forum Prostego Języka "Prosto i kropka", podczas którego przedstawiciele kolejnych urzędów zadeklarowali stosowanie zasad prostego języka w swoich instytucjach.

forum

"Urzędnicy są m.in. po to, żeby tłumaczyć obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki. Jeśli zrobią to skomplikowanym językiem, to obywatele tracą szansę pełnego uczestnictwa w życiu publicznym" – podkreślał dyrektor generalny Robert Bartold podczas otwarcia konferencji.

Rok temu dziesięć pierwszych podmiotów zawarło porozumienie na rzecz prostej komunikacji w urzędach. Od tamtej pory urzędy współpracują ze sobą poprzez wymianę wiedzy, doświadczenia i kompetencji w zakresie prostego języka. W międzyczasie osiem kolejnych instytucji przyłączyło się do tej działalności. Dziś porozumienie podpisali przedstawiciele m.in. Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

panel

Oprócz uroczystego podpisania porozumienia, uczestnicy wzięli udział w prelekcjach na temat prostego języka. Prelegentami byli przedstawiciele m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz gospodarza i pomysłodawcy wydarzenia, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Odbyła się również dyskusja ekspertów z instytucji zaangażowanych w promowanie prostego języka na temat praktyki upraszczania komunikacji w urzędach.

"Zależy nam na kontynuowaniu wspólnej działalności. Jej efektem ma być satysfakcja obywateli, dla których pracujemy" – podkreślił dyrektor generalny Robert Bartold.

Prezentacje ze spotkania

Prosty język a włączenie społeczne (PDF 257 KB);
Prosty język to szybszy rozwój (PDF 2 MB);
Prosty język to oszczędność pieniędzy (PDF 2 MB);
Raport Banku Światowego (PDF 5 MB);
Transparentność (PDF 1 MB);
Prosty język to zaufanie do instytucji (PDF 4 MB).