Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Newsletter Prostego Języka

Chcesz otrzymywać informacje o prostym języku? Zapisz się do newslettera "Prosto i kropka".

Prezentujemy Kwartalne Wiadomości Prostego Języka, czyli newsletter „Prosto i kropka”, a w nim aktualne informacje o wydarzeniach i naszych inicjatywach w zakresie prostego języka. Naszym celem jest propagowanie idei prostej komunikacji poprzez wymianę informacji i doświadczeń.

Kierujemy nasze wiadomości głównie do przedstawicieli sygnatariuszy porozumienia na rzecz upraszczania komunikacji w urzędach, liderów prostego języka oraz uczestników konferencji i szkoleń związanych z prostym językiem.

Dziękujemy, że jesteście z nami! Przyjemnej lektury.

Zobacz również archiwalne numery Newslettera.

Zapisz się do Newslettera "Prosto i kropka"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem danych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 2/4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) IOD@mfipr.gov.pl

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wypełnienie formularza. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

8+6=

Jak pisać o Funduszach Europejskich?

Pobierz publikację "Jak pisać o Funduszach Europejskich?"

Publikacja jest zbiorem  porad, które dotyczą pisania o Funduszach Europejskich. Znajdziesz w niej informacje na temat skutecznej komunikacji i sposobach dotarcia do odbiorcy. Przeczytasz też o poprawności językowej tekstów i stylach pisania. Zaletą tej publikacji jest uniwersalność – prezentowane w niej zasady można odnieść również do tworzenia tekstów na inne tematy, nie tylko te związane z Funduszami Europejskimi.Poradnik napisali wybitni autorzy, naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego: Jan Miodek, Tomasz Piekot, Marek Maziarz, Marcin Poprawa i Grzegorz Zarzeczny.

broszura "Jak pisać o Funduszach Europejskich?"

Poradnik efektywnego pisania

Pobierz "Poradnik efektywnego pisania"

Poradnik daje wskazówki w jaki sposób można uprościć teksty, które powstają na potrzeby konkursów na dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich. Przedstawia i wyjaśnia zasady prostego języka.

Autorami poradnika są naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego: Ewelina Moroń, Tomasz Piekot, Grzegorz Zarzeczny i Marek Maziarz.

Poradnik efektywnego pisania

Sprawdź, czy Twoje pismo jest proste

Pobierz "Sprawdź, czy Twoje pismo jest proste" (PDF 593 KB)

Jest to krótka lista kontrolna, z której możesz korzystać podczas pisania pisma. Ulotka pomaga sprawdzić czy piszesz pisma w sposób prosty. 

Ulotka - sprawdź, czy Twoje pismo jest proste

Prosty język

Pobierz "Prosty język" (PDF 70 KB)

Publikacja pomoże zrozumieć dlaczego warto stosować prosty język w urzędach. Udowadnia, że prosty język promuje demokrację, buduje zaufanie do instytucji, a także oszczędza czas i pieniądze.

publikacja

Publikacje na temat prostego języka

Infografiki "Prosto i kropka", czyli jak stosować prosty język

Stosowanie poprawnej polszczyzny, przyjazny ton wypowiedzi i pisanie z myślą o odbiorcy – pomagają zrozumieć dokumenty i komunikaty urzędowe.

Są instytucje, które upraszczają swoją komunikację. Dbają, by treści które przygotowują były przystępne i napisane prostym językiem. Tylko wtedy stają się one dostępne dla wszystkich odbiorców.

W wielu urzędach działają liderzy prostego języka, którzy promują prosty język wśród współpracowników lub instytucji, z którymi współpracują. Zebraliśmy kilka wskazówek: jak stosować prosty język? Są one częścią cyklu mini infografik „Prosto i kropka” dla urzędników.

Przez kilka kolejnych tygodni będziemy tu sukcesywnie umieszczać kolejne wskazówki. Mamy nadzieję, że pomogą one liderom przeprowadzić akcję edukacyjną promującą zasady prostego języka.

Po pierwsze: pisz do odbiorcy.

Prosto i kropka, czyli jak stosować prosty język

Treść ulotki Prosto i kropka. Część 1. Pisz do odbiorcy - bez grafiki (DOC 22 KB)

Standardy dostępności dla dokumentów elektronicznych

Dokumenty elektroniczne muszą spełniać standardy dostępności, które obowiązują od 11 kwietnia 2018 roku. Są one obowiązkowe dla wszystkich podmiotów realizujących projekty z Funduszy Europejskich. Publikacja zawiera najważniejsze zasady tworzenia dokumentów i tekstów, w tym wskazówki na temat prostego języka.

Standardy dostępności dla dokumentów elektronicznych (PDF 6 MB)

Prosty język ...z przymrużeniem oka

Pobierz ulotkę (PDF 4 MB)