Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak pisać o Funduszach Europejskich?

Pobierz publikację "Jak pisać o Funduszach Europejskich?"

Publikacja jest zbiorem  porad, które dotyczą pisania o Funduszach Europejskich. Znajdziesz w niej informacje na temat skutecznej komunikacji i sposobach dotarcia do odbiorcy. Przeczytasz też o poprawności językowej tekstów i stylach pisania. Zaletą tej publikacji jest uniwersalność – prezentowane w niej zasady można odnieść również do tworzenia tekstów na inne tematy, nie tylko te związane z Funduszami Europejskimi.Poradnik napisali wybitni autorzy, naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego: Jan Miodek, Tomasz Piekot, Marek Maziarz, Marcin Poprawa i Grzegorz Zarzeczny.

broszura "Jak pisać o Funduszach Europejskich?"

Poradnik efektywnego pisania

Pobierz "Poradnik efektywnego pisania"

Poradnik daje wskazówki w jaki sposób można uprościć teksty, które powstają na potrzeby konkursów na dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich. Przedstawia i wyjaśnia zasady prostego języka.

Autorami poradnika są naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego: Ewelina Moroń, Tomasz Piekot, Grzegorz Zarzeczny i Marek Maziarz.

Poradnik efektywnego pisania

Sprawdź, czy Twoje pismo jest proste

Pobierz "Sprawdź, czy Twoje pismo jest proste" (PDF 593 KB)

Jest to krótka lista kontrolna, z której możesz korzystać podczas pisania pisma. Ulotka pomaga sprawdzić czy piszesz pisma w sposób prosty. 

Ulotka - sprawdź, czy Twoje pismo jest proste

Prosty język

Pobierz "Prosty język" (PDF 70 KB)

Publikacja pomoże zrozumieć dlaczego warto stosować prosty język w urzędach. Udowadnia, że prosty język promuje demokrację, buduje zaufanie do instytucji, a także oszczędza czas i pieniądze.

publikacja

Publikacje na temat prostego języka

Infografiki "Prosto i kropka", czyli jak stosować prosty język

Stosowanie poprawnej polszczyzny, przyjazny ton wypowiedzi i pisanie z myślą o odbiorcy – pomagają zrozumieć dokumenty i komunikaty urzędowe.

Są instytucje, które upraszczają swoją komunikację. Dbają, by treści które przygotowują były przystępne i napisane prostym językiem. Tylko wtedy stają się one dostępne dla wszystkich odbiorców.

W wielu urzędach działają liderzy prostego języka, którzy promują prosty język wśród współpracowników lub instytucji, z którymi współpracują. Zebraliśmy kilka wskazówek: jak stosować prosty język? Są one częścią cyklu mini infografik „Prosto i kropka” dla urzędników.

Przez kilka kolejnych tygodni będziemy tu sukcesywnie umieszczać kolejne wskazówki. Mamy nadzieję, że pomogą one liderom przeprowadzić akcję edukacyjną promującą zasady prostego języka.

Po pierwsze: pisz do odbiorcy.

Prosto i kropka, czyli jak stosować prosty język

Treść ulotki Prosto i kropka. Część 1. Pisz do odbiorcy - bez grafiki (DOC 22 KB)

Newsletter Prostego Języka

Prezentujemy Kwartalne Wiadomości Prostego Języka, czyli newsletter „Prosto i kropka”, a w nim aktualne informacje o wydarzeniach i naszych inicjatywach w zakresie prostego języka. Naszym celem jest propagowanie idei prostej komunikacji poprzez wymianę informacji i doświadczeń.

Kierujemy nasze wiadomości głównie do przedstawicieli sygnatariuszy porozumienia na rzecz upraszczania komunikacji w urzędach, liderów prostego języka oraz uczestników konferencji i szkoleń związanych z prostym językiem.

Dziękujemy, że jesteście z nami! Przyjemnej lektury.

Rok 2020 r. 

Rok 2019 r.

Zapoznaj się z Kwartalnymi Wiadomościami Prostego Języka