Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Co to jest prosty język?

Prosty język rozumiemy jako zrozumiałą, przejrzystą i partnerską komunikację urzędową.

Po co prosty język?

Upraszczanie komunikacji urzędowej prowadzi do:

  • poprawy komfortu życia obywateli – wypełnianie formularzy urzędniczych nie sprawia trudności i nie zabiera zbyt dużo czasu;
  • wyższej świadomości obywatelskiej – społeczeństwo rozumie procesy, które toczą się w sferze publicznej, a następnie aktywnie w nich uczestniczy;
  • szerszej dostępności usług publicznych – łatwiejsze Fundusze Europejskie i zamówienia publiczne;
  • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – osoby niewykształcone czy osoby z niesprawnością intelektualną nie są zależne od członków swoich rodzin, bo same potrafią załatwić sprawę w urzędzie.

Do upraszczania komunikacji urzędów skłaniają nas też charakterystyczne dla naszych czasów zjawiska, jak: starzejące się społeczeństwo czy mobilność informacji.

O ruchu prostego języka

Ruch prostego języka narodził się w obszarze Funduszy Europejskich. Kilka lat temu, na zlecenie ministerstwa, językoznawcy zbadali trudność języka tych funduszy. Od tego czasu ruch, znany w świecie jako plain language, nazywamy prostym językiem. Zainteresowały się nim banki, instytucje ubezpieczeniowe i inne urzędy.

Co robimy?

logo - prosty język

Szkolimy pracowników. Uczymy urzędników empatii dla obywateli i skupienia się na ich potrzebach. Zachęcamy do pisania o rzeczach ważnych z punktu widzenia odbiorcy. Krok po kroku rozwijamy  świadomość i pokazujemy korzyści  z wprowadzania prostego języka do komunikacji urzędowej. Zmieniamy nasze pisma, upraszczamy dokumenty. Nasze hasło przewodnie to "Prosto i kropka". 

Zasady prostego języka

Kierujemy się sześcioma zasadami efektywnego pisania:

  1. Tekst dziel na akapity ze śródtytułami.
  2. Używaj krótkich i dobrze znanych wyrażeń.
  3. Twórz krótkie zdania – do dwudziestu wyrazów.
  4. W każdym zdaniu pilnuj głównej myśli.
  5. Używaj naturalnej gramatyki.
  6. Często nazywaj siebie i wzywaj czytelnika.

 Sześć zasad efektywnego pisania

 Prosty język pozwala nam lepiej realizować swoje cele. Zobacz animację na ten temat.

 

Zobacz plakat (PDF 511 KB) z zasadami prostego języka.

O nas

Pracujemy nad upraszczaniem języka Funduszy Europejskich. Zachęcamy pracowników naszego ministerstwa, by pisali o rozwoju i inwestycjach w prosty sposób. Inicjujemy działania, które przyczyniają się do podniesienia świadomości i wiedzy w zakresie prostego języka wśród pracowników innych urzędów. Stwarzamy możliwości do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk prostego języka. Pomaga nam w tym wieloletnie doświadczenie pracy z prostym językiem - to w naszym departamencie miał początek ruch prostego języka w Polsce, który staramy się nadal rozwijać.

Pracownicy Wydziału Wydawnictw, Promocji Prostego Języka i Dostępności

Prościej niż myślisz o Funduszach Europejskich

Prosty język to nie moda