Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

3 października 2018 roku przedstawiciele ministerstw i innych instytucji ważnych dla prostego języka uroczyście podpisali deklarację na rzecz prostej komunikacji. Podpisując ją zobowiązali się, że będą m.in.:

 • dążyć do tego, aby ich pracownicy doskonalili kompetencje niezbędne do przestrzegania zasad prostego języka w mowie i piśmie;
 • tworzyć standardy językowe i zachęcać pracowników do ich stosowania;
 • uwrażliwiać pracowników na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia;
 • wprowadzać rozwiązania zgodnie z ideą prostego języka oraz propagować je wśród innych.

Tym samym, rozpoczął się nowy okres w polskiej historii prostego języka. Przeszliśmy do etapu działań systemowych i aktywnej współpracy: wymiany doświadczeń, materiałów, ale też kompetencji w zakresie prostego języka.

Sygnatariusze deklaracji

Deklarację współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach podpisali przedstawiciele:

 • Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej),
 • Szefa Służby Cywilnej,
 • Ministerstwa Energii (obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych),
 • Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (data likwidacji: 7 października 2020 r.),
 • Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii),
 • Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Polskiej Agencji Prasowej,
 • Lubelskiej Fundacji Rozwoju,
 • Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie,
 • Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (od 10 stycznia 2019 roku),
 • Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (od 13 marca 2019 roku),
 • Ministerstwa Środowiska (obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska) (od 14 maja 2019 roku),
 • Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (od 31 maja 2019 r.),
 • Urzędu Miasta Kalisza (od 31 maja 2019 r.),
 • Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (od 31 maja 2019 r.),
 • Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (od 24 czerwca 2019 r.),
 • Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (od 9 lipca 2019 r.),
 • Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (od 3 października 2019 r.),
 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (od 3 października 2019 r.),
 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 3 października 2019 r.),
 • Ministerstwa Edukacji Narodowej (od 3 października 2019 r.),
 • Narodowego Funduszu Zdrowia (od 3 października 2019 r.),
 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 3 października 2019 r.),
 • Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (od 3 października 2019 r.),
 • Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze (od 3 października 2019 r.),
 • Urzędu Miasta Świdnik (od 3 października 2019 r.),
 • Gminy Malanów (od 3 października 2019 r.),
 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta (od 23 stycznia 2020 r.),
 • Ministerstwa Zdrowia (od 30 stycznia 2020 r.),
 • Głównego Urząd Miar (od 30 stycznia 2020 r.),
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (od 30 stycznia 2020 r.),
 • Banku Gospodarstwa Krajowego (od 30 stycznia 2020 r.),
 • Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (od 30 stycznia 2020 r.),
 • Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach (od 30 stycznia 2020 r.),
 • Ministerstwa Finansów (od 25 lutego 2021 r.),
 • Krajowej Administracji Skarbowej (od 25 lutego 2021 r.),
 • Urzędu Lotnictwa Cywilnego (od 25 marca 2021 r.),
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach (od 25 marca 2021 r.).

 • Podpisanie deklaracji 30 stycznia 2020 r. odbyło się podczas spotkania sygnatariuszy i liderów prostego języka "Dostępnie czyli prosto. I kropka" w Warszawie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

  Podpisanie deklaracji 30 stycznia 2020 r. odbyło się podczas spotkania sygnatariuszy i liderów prostego języka "Dostępnie czyli prosto. I kropka" w Warszawie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

 • 3 października 2018 roku przedstawiciele ministerstw i innych instytucji ważnych dla prostego języka uroczyście podpisali deklarację

  3 października 2018 roku przedstawiciele ministerstw i innych instytucji ważnych dla prostego języka uroczyście podpisali deklarację

Efekty porozumienia

Sygnatariusze propagują ideę prostego języka w swoich instytucjach, ale też wśród podmiotów, z którymi współpracują. Jednym z efektów ich współpracy było seminarium na temat prostego języka dla włodarzy gmin ze Specjalnej Łódzkiej Strefy Ekonomicznej. Zorganizował je Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (sygnatariusz) we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (sygnatariusz).

Następnie przedstawiciele sygnatariuszy wspólnie debatowali na temat możliwości upraszczania pism w postępowaniu administracyjnym, które jest bardzo trudne ze względu na ograniczenia prawne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sygnatariusz) zaprezentował uproszczone decyzje administracyjne. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób z różnych instytucji.

Kolejnym wydarzeniem, powiązanym z porozumieniem jest opublikowanie wyzwań dla służby cywilnej w sprawozdaniu Szefa Służby Cywilnej za 2018 r. Szef Służby Cywilnej (sygnatariusz) wyznaczył prosty język jednym z priorytetów dla służby cywilnej na najbliższe lata. Priorytety te dotyczą całej służby cywilnej czyli ok. 118 tysięcy osób w 1832 urzędach w całej Polsce.

Większość naszych działań edukacyjnych w zakresie prostego języka wspiera Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (sygnatariusz). KSAP realizuje swój odrębny harmonogram szkoleń i warsztatów na temat prostego języka, ale też wspiera organizacyjnie spotkania Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na ten temat.

Warto też wspomnieć o efektach pracy zespołu liderów prostego języka w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych. Opracowali oni formatki prostych pism z cyklu oceny projektów unijnych. Podzieli się efektami pracy z przedstawicielami krajowych i regionalnych programów Funduszy Europejskich.

W styczniu 2020 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (sygnatariusz deklaracji) ogłosiło nowy konkurs z popularnej wśród przedsiębiorców „szybkiej ścieżki” w programie Inteligentny Rozwój. NCBiR uprościł w nim dokumentację konkursową. Dzięki zastosowaniu prostszego języka i nowej szacie graficznej dokumenty stały się łatwiejsze w odbiorze.

Czy można dołączyć do deklaracji?

Księga deklaracji jest otwarta i uzupełniana na bieżąco kolejnymi podpisami. Instytucje, które chcą dołączyć się do współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach, mogą to zrobić. Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Wydawnictw, Promocji Prostego Języka i Dostępności, e-mail: prosty.jezyk@mfipr.gov.pl.

Do pobrania

Deklaracja Prostego Języka (PDF 2 MB)