Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Najbliższe nabory w ramach Programu LIFE będą ogłoszone przez Komisję Europejską w kwietniu 2020 r. na stronie KE

  • w podprogramie działań na rzecz środowiska procedura naboru wniosków składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie (do czerwca) Wnioskodawcy składają koncepcję swojego projektu. Od pozytywnej oceny koncepcji przez KE będzie zależało dopuszczenie do drugiego etapu i złożenia pełnego wniosku, w języku polskim lub angielskim, w styczniu/lutym kolejnego roku.
  • w podprogramie działań na rzecz klimatu procedura składania wniosków jest jednoetapowa. Wnioskodawcy przygotowują pełne wnioski i składają je do KE we wrześniu.

Poza tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada ofertę współfinansowania krajowego projektów LIFE, które uzyskały dofinansowanie KE. Informacje w tym zakresie można znaleźć na stronie NFOŚiGW