Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wsparcie finansowe można uzyskać na:

  • projekty badawczo-innowacyjne lub innowacyjne – o grant może ubiegać się międzynarodowe konsorcjum (złożone z co najmniej trzech podmiotów prawnych niezależnych do siebie, mających siedzibę na terytorium 3 różnych państw członkowskich UE lub kraju stowarzyszonego z programem Horyzont 2020),
  • działania koordynacyjne i wspierające (koordynacja i sieciowanie projektów badawczych i innowacyjnych, programów i polityk) – o grant mogą ubiegać się pojedyncze podmioty lub konsorcja partnerów z różnych krajów, sektora przemysłu i środowiska akademickiego,
  • granty na badania pionierskie – przyznaje je Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Można realizować je w instytucjach z siedzibą w UE lub kraju stowarzyszonym,
  • prace badawcze oraz szkolenia na rzecz kształcenia i rozwoju kariery – granty są przyznawane  w części Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). Podstawowym wymogiem jest tu międzynarodowa mobilność naukowców,
  • projekty małych i średnich przedsiębiorstw - granty są przyznawane wyłącznie MŚP, pojedynczo lub ich konsorcjom z siedzibą w UE lub kraju stowarzyszonym. Finansuje je Instrument MŚP.