Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem ramowym dotyczącym badań naukowych i innowacji. Wspiera realizację pomysłów naukowych i pomaga przenieść je z laboratoriów badawczych na rynek. Wszystko po to, by zwiększyć liczbę przełomowych dokonań, odkryć i wynalazków. Jego budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mln euro.

Strukturę programu Horyzont 2020 oparto na trzech, wzajemnie wspierających się filarach:

Uzupełniono je o dodatkowe cele szczegółowe:

Oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Przykładowe zagadnienia przekrojowe w Horyzoncie 2020, w  jakich można realizować projekty:

  • ułatwianie drogi „od pomysłu do przemysłu”,
  • interdyscyplinarne i międzysektorowe badania naukowe i innowacje,
  • nauki społeczne, ekonomiczne i humanistyczne,
  • wspieranie funkcjonowania i realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Unii Innowacji,
  • poszerzanie uczestnictwa w badaniach naukowych i innowacyjności w UE,
  • współpraca z państwami trzecimi,
  • zaangażowanie MŚP w badania naukowe i innowacje oraz szersze uczestnictwo sektora prywatnego,
  • wsparcie naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej finansowanie międzynarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców.

Więcej informacji na stronie programu Horyzont 2020.