Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekty Wolontariatu 

Projekty Wolontariatu to działania, które są już znane z Programu Erasmus+. Młodzież ma szansę na wyjazd zagranicę, gdzie może spędzić maksymalnie 12 miesięcy. Program oferuje również krótsze działania grupowe oraz możliwość realizacji projektu w Polsce.

Wolontariusze mogą realizować swoje projekty w kraju lub za granicą. Niezbędne jest zarejestrowanie się w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności

Długość pobytu wolontariuszy: 2-12 miesięcy

Zasięg geograficzny: kraje członkowskie UE, kraje partnerskie

Finansowane z projektu: zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, koszty podróży, ubezpieczenie, wsparcie językowe, koszty organizacyjne

Więcej informacji

Staże i miejsca pracy

Drugi filar Europejskiego Korpusu Solidarności stanowią Staże i miejsca pracy. To działanie, które umożliwia młodym ludziom zdobycie doświadczenia zawodowego, postawienie pierwszych kroków na drodze kariery. Pracę, bądź staż w organizacjach i instytucjach związanych z sektorem solidarnościowym, można rozpocząć nie tylko w kraju, lecz także zagranicą. 

Długość pobytu pracownika/stażysty: 2-12 miesięcy

Zasięg geograficzny: kraje członkowskie UE

Finansowane z projektu: koszty podróży, ubezpieczenie, wsparcie językowe, koszty organizacyjne, dodatek relokacyjny

Więcej informacji

Projekty Solidarności

Projekty Solidarności to działania skierowane do osób i organizacji, które widzą potrzebę zmiany otaczającego je środowiska. Dofinansowanie tego rodzaju projektu umożliwia realizację działań skierowanych do lokalnej społeczności. Chodzi przede wszystkim o aktywizowanie  młodzieży i włączenie jej w działania lokalne. Twórcom zależy na  zachęceniu młodych do współpracy z mieszkańcami i innymi organizacjami. 

Długość projektu: 2-12 miesięcy

Zasięg geograficzny: Polska

Finansowane z projektu: koszty zarządzania projektem, koszty wsparcia, koszty nadzwyczajne 

Więcej informacji