Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+ (Erasmus+ Project Results Platform) służy upowszechnianiu i wykorzystaniu rezultatów projektów finansowanych z programu Erasmus+. 

Jej celem jest rozprzestrzenianie na szeroką skalę informacji o rezultatach projektów oraz ich sukcesach, a także ułatwienie wymiany doświadczeń oraz promocja dobrych praktyk. 

Dzięki Platformie wzrośnie wiedza o projektach i ich rezultatach, maksymalizując potencjał finansowanych działań. To z kolei pozwoli na wykorzystanie wypracowanych rezultatów również po zakończeniu realizacji projektów. 

Platforma prezentuje wszystkie dane na temat dofinansowanych projektów: sektor, organizacje realizujące projekt, wysokość dofinansowania, kraje oraz inne pomocne informacje. 

Na platformie znajdzie się każdy projekt, który otrzyma dofinansowanie w ramach programu Erasmus+. Wśród opisanych projektów można znaleźć te wyróżnione jako dobre praktyki oraz historie sukcesów.

Zapraszamy do odwiedzenia strony