Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Erasmus+ (na lata 2014-2020) to program Unii Europejskiej dotyczący edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. 

Erasmus+ opiera się na osiągnięciach wielu innych europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat. Jest wynikiem połączenia następującychinicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013:

 • programu „Uczenie się przez całe życie”,
 • programu „Młodzież w działaniu”,
 • Erasmus Mundus,
 • Tempus,
 • Alfa,
 • Edulink

oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Cele programu

 • rozwój edukacji, w tym w szczególności edukacji zawodowej,
 • zrównoważony rozwój krajów partnerskich w dziedzinie kształcenia wyższego,
 • rozwój europejskiego wymiaru sportu,
 • promowanie wartości europejskich.

Istotne elementy programu 

 • uznawanie i poświadczanie umiejętności i kwalifikacji,
 • upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów,
 • otwarty dostęp do materiałów opracowanych w ramach programu Erasmus+,
 • otwarty dostęp do badań naukowych i danych Erasmus+,
 • wymiar międzynarodowy,
 • wielojęzyczność,
 • równy dostęp i włączenie społeczne,
 • ochrona i bezpieczeństwo uczestników.

Budżet programu

W latach 2014-2020:

 • budżet programu wynosi 14,7 mld euro,        
 • udział w programie weźmie ok. 4 mln osób,        
 • w programie będzie uczestniczyć ok. 125 tys. instytucji,        
 • ok. 1 mld euro zostanie przeznaczone na projekty, realizowane przez polskie instytucje.

Podział środków z budżetu programu LIFE: 63% na mobilność edukacyjną, 28% na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,4,2% na wsparcie w reformowaniu polityk

 

Kraje programu

 • państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE)
 • kraje spoza UE: Była Jugosławiańska Republika Macedonii, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja

Kraje programu

Kraje partnerskie

 • Bałkany Zachodnie: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Serbia
 • Państwa Partnerstwa Wschodniego: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Terytorium Ukrainy
 • Kraje południowego regionu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja
 • Federacja Rosyjska: Terytorium Rosji

Kraje partnerskie mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu, zależnie od szczegółowych kryteriów lub warunków. W niektórych akcjach programu mogą uczestniczyć dowolne kraje partnerskie z całego świata.

Kraje partnerskie

Struktura programu  

Struktura programu Erasmus+ jest prosta - obejmuje trzy główne typy działań zarządzane na poziomie krajowym (Narodowa Agencja Programu Eramus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), a także dwa zarządzane centralnie (Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej).

Grafika przedstawia 3 typy działań: akcja 1 - mobilność edukacyjna, akcja 2 - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, akcja 3 - wsparcie w reformowaniu polityk

Obszary Programu

Aby wnioskodawcy oraz korzystający z programu (beneficjenci) mogli swobodnie się po nim poruszać, w odniesieniu do poszczególnych akcji stosujemy również nazwy sektorów:

 • edukacja szkolna,
 • szkolnictwo wyższe,
 • kształcenie i szkolenia zawodowe,
 • edukacja dorosłych,
 • młodzież.

* * *

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie www.erasmusplus.org.pl