Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Masz szczególnie trudną sytuację życiową?

Pomoc w regionach 

Dzięki projektom dofinansowanym w Twoim regionie możesz skorzystać np. z doradztwa i szkoleń, pomocy psychologicznej, asysty w znalezieniu pracy. Fundusze w regionach pomagają w radzeniu sobie w relacjach ze społeczeństwem, w działaniach integracyjnych i aktywizacyjnych.  

W programie regionalnym w Twoim województwie znajdziesz także możliwość skorzystania z tzw. edukacji ustawicznej. Najczęściej prowadzone są projekty szkoleniowe związane z kompetencjami informatycznymi oraz kursy językowe i szkolenia zawodowe.  

Z listą projektów, które zostały dofinansowane, możesz zapoznać się m.in. na stronie internetowej programu regionalnego Twojego województwa.

 Zajrzyj także na Wyszukiwarkę Dotacji.

Wsparcie zagraniczne 

Możesz także skorzystać z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/Interreg.

Możesz otrzymać wsparcie z programu Litwa-Polska, jeśli mieszkasz w Polsce północno-wschodniej (powiaty białostocki, sokólski oraz miasto Białystok, powiat ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewsk, powiat augustowski, grajewski, moniecki, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki). Program oferuje wspólne, polsko-litewskie szkolenia i działania angażujące młodzież we współpracę kulturalną, edukacyjną oraz społeczną. Młodych wprowadza się w świat biznesu i zachęca do zakładania firm.

Tereny przygraniczne od południa czy zachodu również zapraszają młodzież do udziału w projektach kształcenia ogólnego i zawodowego. Szkoły biorące w nich udział mają lepsze wyposażenie i bogatszą ofertę zajęć, dają szansę na współpracę z potencjalnymi pracodawcami z zagranicy. Po sąsiedzku można nauczyć się języka, a nawet wyjechać na wymianę zagraniczną.

Programy Brandenburgia-Polska i Litwa-Polska oferują staże i praktyki zawodowe. Dofinansowywane są też projekty dotyczące zatrudnienia młodych osób.

Inicjatywy różnią się między sobą, ale wszystkie mają jeden cel: poprawić jakość edukacji na obszarach przygranicznych i dać młodym osobom pracę.

Jeśli szukasz informacji na ich temat, koniecznie zajrzyj na stronę www.ewt.gov.pl.

Skontaktuj się z Centralnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku i w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@cpe.gov.plDane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgodnie z informacjami podanymi na stronie Centrum Projektów Europejskich
  • Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

4+8=