Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zagraniczne staże

Jesteś uczeniem szkoły zawodowej i chcesz wyróżnić się na rynku pracy? Weź udział w zagranicznym stażu. Nauka czy praca za granicą da Ci umiejętność szybkiego przystosowania do nowych warunków, pracy w międzynarodowym zespole. Jest to również możliwość nauki języka obcego, poszerzenia horyzontów, a przede wszystkim nauki zawodu. Wszystko to sprawia, że stajesz się bardziej atrakcyjny na rynku pracy. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest odpowiedzialna za wybór szkół zawodowych, które chcą wysłać swoich uczniów na staże lub praktyki zagraniczne. Rekrutacją uczniów do praktyk i staży odbywa się w szkole. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja szkoła uczestniczy w projekcie musisz wejść na stronę Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jeśli nie znajdziesz swojej szkoły na liście, zaproponuj swojej szkole udział w projekcie.

Pomoc krajowa

POWER to nie tylko siła, ale też pozytywna energia do nauki i działania. Być może nawet nie wiesz, że będąc uczniem, korzystasz ze wsparcia programu o takiej nazwie. 

Wspiera on rozwój szkół, szczególnie w zakresie nowych metod nauki, opracowywania innowacyjnych sposobów i jakości nauczania. Sam nie możesz w tym przypadku składać wniosku, ale powinieneś wiedzieć, że również Twoja szkoła korzysta z dofinansowania z tego programu. Wspierane są te dziedziny edukacji, które są przydatne przy wyborze zawodu i poszukiwaniu pracy: przedmioty ścisłe, programowanie, nauka języków, nauczanie eksperymentalne, praca zespołowa. 

Korzystając z POWER, Twoi nauczyciele i dyrektorzy uczą się nowego podejścia do ucznia, zwiększają swoje kwalifikacje i doskonalą metody nauki.

Jeśli jesteś uczniem szkoły zawodowej (branżowej), na pewno zauważyłeś, że szkoła dba, by kłaść nacisk na dopasowanie nauki do późniejszej pracy. Jeśli przyszły pracodawca będzie potrzebował do pracy konkretnych specjalistów, szkoła będzie starała się ich wykształcić. Często już w czasie praktyk możesz zostać zauważony przez przyszłego pracodawcę jako dobry kandydat do pracy. Może okazać się, że nie będziesz musiał szukać pracy, bo praca upomni się o Ciebie. Szkoły się modernizują w celu dostosowania się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdziesz na stronie www.power.gov.pl

Pomoc w regionach 

Jeśli uczysz się w szkole podstawowej, gimnazjum bądź szkole ponadgimnazjalnej, również możesz korzystać ze wsparcia, jakie oferują Fundusze Europejskie w regionach. W jaki sposób? Program regionalny Twojego województwa dofinansowuje rozwój edukacji. Dzięki dofinansowaniu szkoły mają lepsze wyposażenie, ciekawsze lekcje i bogatszą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Nawiązują także współpracę z potencjalnymi pracodawcami, organizują doradztwo zawodowe i podejmują inne działania, które pomogą Ci znaleźć pracę teraz lub w przyszłości.

Zapytaj w swojej szkole, czy korzysta z Funduszy Europejskich. Zajrzyj także na Wyszukiwarkę Dotacji oraz na Mapę Dotacji UE, gdzie znajdziesz informacje o dofinansowanych projektach związanych z edukacją.  

Wsparcie za granicą

Uczniów wspierają też programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W zależności od programu i inwencji lokalnych organizacji pozarządowych szkoły mają lepsze wyposażenie i ofertę zajęć dla uczniów. Wiele z nich współpracuje z przyszłymi pracodawcami. Chodzi o to, by kształcić uczniów w takich kierunkach, na jakie jest zapotrzebowanie. Szkoły mogą też nawiązać współpracę z potencjalnymi pracodawcami i realizować projekty z doradztwa zawodowego.  

Programy Brandenburgia-Polska i Litwa-Polska oferują staże i praktyki zawodowe. Dofinansowywane są też projekty zatrudnienia młodych osób. W programie Litwa–Polska wprowadza się młodych w świat biznesu i zachęca do zakładania firm.

Jeśli szukasz informacji na ich temat koniecznie zajrzyj na stronę www.ewt.gov.pl.

 

Skontaktuj się z Centralnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku i w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@cpe.gov.plDane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgodnie z informacjami podanymi na stronie Centrum Projektów Europejskich
  • Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

6+9=