Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jesteś studentem lub doktorantem?

Realizacja pomysłów

Studenci i doktoranci również mogą skorzystać z możliwości, jakie dają Fundusze Europejskie. Spora część pieniędzy z Programu Inteligentny Rozwój jest przeznaczona na podnoszenie kompetencji naukowców i pracowników firm. Jeśli masz pomysł, to już połowa sukcesu.

Współpraca między nauką a biznesem

Jeśli potrzebujesz pieniędzy na realizację  projektu zarządzania badaniami naukowymi i wprowadzeniem na rynek ich wyników, skorzystaj z Programu Inteligentny Rozwój. Program wspiera zarówno projekty zespołowe prowadzone w jednostkach naukowych bądź przedsiębiorstwach, jak i projekty indywidualne z udziałem studentów, doktorantów i młodych doktorów. Wsparciem może być praca prowadzona pod kierunkiem naukowca posiadającego doświadczenie we współpracy z jednostkami gospodarczymi i ukierunkowane na opracowanie konkretnego rozwiązania dla biznesu.

Program dofinansowuje projekty uczelnianych centrów transferu technologii (CTT) i spółek celowych. Wszystko po to, by wspierać komercjalizację wyników badań naukowych ich pracowników i doktorantów. Są też projekty dotujące staże pracowników przedsiębiorstw w zagranicznych przedsiębiorstwach lub renomowanych organizacjach badawczych.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz na stronach Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej.

Pogram Erasmus+

Do grudnia 2019 roku potrwa druga edycja projektu pn. Zagraniczna mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej - Erasmus+. Studenci biorący udział w projekcie mogą nie tylko odwiedzić inne kraje i poznać swoich rówieśników, ale - co najważniejsze - poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy, tj.: porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe, przedsiębiorczość. Rekrutacja uczestników prowadzona jest przez poszczególne uczelnie, które ustalają indywidualne terminy naboru uczestników.

Więcej informacji na temat projektu

 

Skontaktuj się z Centralnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku i w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@cpe.gov.plDane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgodnie z informacjami podanymi na stronie Centrum Projektów Europejskich
  • Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

0+3=