Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W tym miejscu znajdziesz informacje o konkursach na innowacje. Zobacz, jakie inwestycje mogą stać się innowacjami i w jak różnych obszarach te innowacje występują.

Pamiętaj, że każdego miesiąca są ogłaszane nowe konkursy i warto śledzić informacje na bieżąco. Od kwietnia oferta konkursów w poszczególnych województwach będzie się powiększać. My będziemy zbierać te informacje na bieżąco i publikować je tutaj.

Innowacjami rozwiązuj problemy społeczne

Są to nowe, nietypowe pomysły na rozwiązywanie problemów społecznych. Osoby lub podmioty chcące zaangażować się w opracowywanie takich rozwiązań, m.in. w obszarze dostępności, mogą zgłosić się do jednego z wymienionych inkubatorów.

O terminach naborów na granty dowiesz się ze stron: 

Pomagamy start-upom

Platformy Startowe - każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego może liczyć na pomoc ekspertów w rozwinięciu swojego pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę.

Zobacz ogłoszenie 

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej - mikro i mali przedsiębiorcy, którzy: zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w  ramach Platform Startowych mogą sfinansować rozwinięcie działalności biznesowej.

Zobacz ogłoszenie 

BRIdge Alfa - wsparcie projektów badawczo-rozwojowych przez fundusze venture capital na najwcześniejszych etapach rozwoju projektu (bliższe informacje o programie

Zobacz ogłoszenie (zakładka „Oferta funduszy inwestycyjnych”)  

BRIdge VC - wsparcie dla małych i średnich firm o profilu technologicznym w fazie wzrostu i ekspansji. Poza wsparciem finansowym funduszy venture capital, firmy otrzymają możliwość weryfikacji swoich pomysłów w środowisku korporacji (bliższe informacje o programie)

Zobacz ogłoszenie (zakładka „Oferta funduszy inwestycyjnych”)  

Otwarte innowacje - finansowanie udzielane poprzez fundusze venture capital przy zaangażowaniu środków inwestorów prywatnych, którzy wspólnie pomogą w ocenie rozwijanej technologii oraz dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom zwiększą szanse na jej komercyjny sukces

Zobacz ogłoszenie

Starter, Inwestycje w innowacyjne start-upy – wsparcie skierowane do innowacyjnych spółek znajdujących się na najwcześniejszym etapie rozwoju (inkubacja, start). Finansowanie udzielane jest poprzez fundusze venture capital, które dzielą się także swoim doświadczeniem, wiedzą i kontaktom aby wesprzeć komercyjny sukces spółek.

Zobacz ogłoszenie

Biznest, inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP - wsparcie funduszy venture capital w spółki, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Start-up’y poza finansowaniem mogą liczyć na pomoc w nawiązaniu bliskiej współpracy z aniołami biznesu (najczęściej są to byli/obecni przedsiębiorcy), którzy rozumieją daną branżę i wnoszą wiedzę, sieć kontaktów oraz wsparcie operacyjne i strategiczne.

Zobacz ogłoszenie

KOFFI, Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych - wsparcie funduszy venture capital w innowacyjne spółki, znajdujące się na etapie wzrostu, rozwoju lub ekspansji.

Zobacz ogłoszenie

Łatwiejszy kredyt

Gwarancja Biznesmax – zabezpieczenie spłaty kredytu oraz dopłata do jego oprocentowania

Zobacz ogłoszenie 

Przygotuj się do złożenia wniosku w dużych konkursach Komisji Europejskiej

Granty na Eurogranty - sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. 

Zobacz ogłoszenie

Zakres wsparcia programów Unii Europejskiej jest bardzo szeroki: od transportu, przez ochronę środowiska i klimatu, po wsparcie konkurencyjności MŚP, innowacje i instrumenty finansowe.

Część naborów wniosków jest jeszcze aktywna. Cały czas dostępne jest wsparcie w formie instrumentów finansowych. Jednocześnie trwają już prace nad nowymi naborami. Szczegółowe informacje o programach: