Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

 

I Krajowe Forum Miejskie

1-2 kwietnia 2019 r., Kraków Hotel Holiday Inn, ul. Wielopole 4

Agenda - wersja tekstowa znajduje się poniżej

 

Dzień I

9:30 – 10:00 Rejestracja i kawa powitalna 

10:00 – 10:30 Powitanie i otwarcie konferencji

 • Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju
 • Maimunah Mohd Sharif, Podsekretarz Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Dyrektor Generalna Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat)
 • Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice
 • Moderator: Piotr Wołkowiński

10:30 – 11:00 Podpisanie deklaracji „Współpraca na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej”

11:0 – 11:20 Przerwa kawowa

Sesja I Przyszłość miast z perspektywy międzynarodowej

Moderator: Piotr Wołkowiński

11:20 – 12:45

 • Wprowadzenie - Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju
 • Prezentacja Agendy ONZ 2030, w tym Celu 11 i New Urban Agenda – wdrażanie i doświadczenia z perspektywy globalnej – Maimunah Mohd Sharif, Podsekretarz Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Dyrektor Generalna Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN‐Habitat)
 • Realizacja New Urban Agenda i SDG 11 na poziomie UE – Normunds Popens, Zatępca Dyrektora Generalnego DG REGIO, Komisja Europejska
 • Globalne działania na rzecz lokalnych wyzwań – Carlos Pinerua, Bank Światowy, Przedstawiciel na obszar Polski i Krajów Bałtyckich
 • Rola Agendy Miejskiej dla UE – cele i oczekiwania na przyszłość - Nicolaas Beets, Ambasador ds. Miejskich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Holandia 
 • Wdrażanie Nowej Agendy Miejskiej i Agendy Miejskiej dla UE na poziomie lokalnym - Mart Grisel, Dyrektor, Europejska Sieć Wiedzy o Miastach
 • Emmanuel Moulin, Dyrektor Sekretariatu URBACT
 • Wyzwania dla regionów i miast UE – Kieran McCarthy, Członek Komitetu Regionów, Radny Miasta Cork w Irlandii

Sesja II Wymiar miejski polityki rozwoju, działania wspierające rozwój miast w kontekście realizacji New Urban Agenda i SDG 11– perspektywa rządowa i samorządowa 

12:45 - 13:45 

Panel dyskusyjny – perspektywa rządowa

 • Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju
 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
 • Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
 • Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
 • Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

13:45 – 14:45 Przerwa obiadowa

14:45 - 15:45  Panel dyskusyjny – perspektywa  samorządowa

 • Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wiceprezes Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Mariusz Skiba, Zastępca Prezydenta Miasta Katowice
 • Paweł Grzybowski, Burmistrz Miasta Rypin
 • Jacek Wiśniowski, Burmistrz Miasta Lidzbark Warmiński
 • Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowa Wola
 • Tomasz Ożog, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Komentarz podsumowujący

 • Karol Janas Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

15:45 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie I dnia konferencji

Dzień II 

9:30 – 10:00 Rejestracja i kawa powitalna

Sesja I Krajowe Forum Miejskie – założenia i oczekiwania w kontekście wzmacniania i koordynacji wymiaru miejskiego w polityce rozwoju

10:00 – 11:00 Panel dyskusyjny - doświadczenia globalne/europejskie

 • Norliza Binti Hashim, Dyrektor Naczelna Urbanice Malaysia (tbc)
 • Remy Sietchiping, Kierownik Wydziału ds. Planowania Regionalnego i Metropolitalnego, UN-Habitat
 • Manuel de Araujo, Burmistrz Miasta Quelimane, Mozambik
 • Jiří Vlček, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Czechy
 • Sandra Gizdulich, Krajowa Agencja Spójności Terytorialnej, Włochy
 • Tilman Buchholz, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Wspólnoty, Niemcy
 • Tadashi Matsumoto, Centrum Przedsiębiorczości, MŚP, Regiony i Miasta, OECD
 • Marc Darder, Dyrekcja Generalna ds. Planowania Terytorialnego i Urbanistyki, Katalonia
 • Kamil Wyszkowski, Prezes Zarządu, Global Compact Network Polska

11:00 – 12:00 Panel dyskusyjny - perspektywa krajowa

Wprowadzenie do dyskusji: Daniel Baliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 • Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
 • Włodzimierz Hrymniak, Dyrektor Departamentu Programów Sektorowych, Polski Fundusz Rozwoju
 • Dorota Perło, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Jacek Woźniak, Ekspert ds. rozwoju regionalnego i miast
 • Maciej Aulak, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Stefania Koczar-Sikora, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

12:00 – 13:00 Przerwa obiadowa

Sesja II Rola współpracy w zrównoważonym rozwoju miast – wymiana doświadczeń i wspólne uczenie się w celu realizacji zintegrowanej polityki miejskiej

13:00 – 14:15 Panel dyskusyjny 

 • Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich  
 • Aldo Vargas-Tetmajer, Krajowy Punkt URBACT 
 • Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID – Warszawa
 • Roman Walaszkowski, Dyrektor Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  
 • Paweł Wojciechowski, Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszów

14:15 – 14:30 Przerwa kawowa 

Sesja III Jak usprawnić działania na rzecz rozwoju miast dzięki narzędziom monitorowania i ewaluacji polityk miejskich?

14:30 – 15:45 Panel dyskusyjny

 • Grzegorz Wolszczak, Specjalista w zakresie rozwoju miast, Bank Światowy
 • Dominika Rogalińska, Dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
 • Przemysław Śleszyński, Kierownik Zakładu Geografii Miast i Ludności, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk
 • Karol Janas, Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

15:45 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

agenda Krajowe Forum Miejskie, Kraków 2019 r.  (PDF 1 MB)

 

 

 

powrót do poprzedniej strony